ILO Constituents

ILO, sürdürülebilir kalkınma, insana yakışır iş ve yeşil işler rehberini kabul etti

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Yönetim Kurulu, herkes için çevresel olarak sürdürülebilir ekonomi ve toplumlara Adil Geçiş Rehberi’ni kabul etti.

Haberler | 05 Kasım 2015 Perşembe
CENEVRE (ILO haber) – ILO’nun yürütme organı, daha yeşil, düşük karbonlu ekonomilere doğru yapısal değişim sürecini harekete geçirmek, büyük ölçekte insana yakışır işler yaratmak ve sosyal korumayı desteklemek üzere tüm dünyada hükümet, işçi ve işverenleri güçlendirmeyi hedefleyen yeni Rehber’i kabul etti.

Rehber, sürdürülebilir kalkınmayı, insana yakışır ve yeşil işler sağlamaya odaklanan bir dizi kararın ülke düzeyinde uygulanmasına olanak sağlıyor. ILO’nun 186 üye devletinin hükümetleri, işçi ve işveren örgütleri 2013 yılında Uluslararası Çalışma Konferansı’nda (UÇK) bu kararları kabul etti.

Rehber hakkındaki uzmanlar toplantısında konuşan ILO Genel Direktörü Guy Ryder “İnsana yakışır işlerin gereklerini düzgünce ele alan sürdürülebilir geleceğe adil geçiş sağlanması için bu üç taraflı kurumun her bir tarafının güçlerini birleştirmesi gerekiyor… Artık sürdürülebilir kalkınma ve istihdamın uyumluluğuna ilişkin genel öneriden, bunu gerçekleştirecek somut mekanizmalara geçme vakti geldi” dedi.

Rehber, 5-9 Ekim 2015 tarihleri bir araya gelen uzmanların üç taraflı toplantısında hazırlandı. Uzmanların sekizi Brezilya, Endonezya, Almanya, Kenya, Morityus, Türkiye, Güney Afrika ve Birleşik Devletler hükümetleri tarafından tayin edilirken, ILO’daki İşveren ve İşçiler Grubu iki grubun her biri için sekizer uzman görevlendirdi.

Toplantıya, bağımsız bir başkan olarak Sayın Bakan Esther Byer Suckoo (Barbados) başkanlık etti; Başkan Yardımcıları ise Sayın Vanessa Phala (Güney Afrika’dan işveren uzmanı) ve Sayın Kjeld Jakobsen (Brezilya’dan işçi uzmanı) idi.

Bonn’daki son iklim müzakerelerinde, “ulusal olarak tanımlanmış kalkınma önceliklerine uygun olarak işgücüne ve insana yakışır ve kaliteli işlerin yaratılmasına adil geçiş,” iklim eylemi için önemli bir yaklaşım olarak kabul edildi ve COP21’de ele alınacak taslak iklim anlaşmasına dahil edildi. Bu yüzden Paris’te verilmesi beklenen taahhütleri ulusal düzeyde uygulama aracı sağlayan Rehber tam zamanında yayınlandı.

Çevresel sürdürülebilirlik, işletmelerin yeşillendirilmesi, sosyal kapsayıcılık ve yeşil işlerin desteklenmesine yönelik ülke düzeyindeki politikalar ve sektörel stratejilerden edinilen kanıtlar ve alınan dersleri temel alan Rehber şunları içeriyor:
  • İstihdam merkezli makro-ekonomik ve büyüme politikaları;
  • Hedeflenen sektörlerde çevresel düzenlemeler;
  • Sürdürülebilir ve daha yeşil işletmelere olanak sağlayan ortam yaratılması;
  • Dayanıklılığı artıracak ve iklim değişikliği, ekonomik yeniden yapılanma ve kaynak kısıtlamalarının etkilerinden işçileri koruyacak sosyal koruma politikaları;
  • İstihdam yaratmayı etkin biçimde hedefleyen, iş kayıplarını sınırlandıran ve yeşillendirme politikaları ile ilgili uyarlamaların iyi biçimde yönetilmesini sağlayan işgücü piyasası politikaları;
  • İşçileri mesleki tehlike ve risklerden koruyacak iş sağlığı ve güvenliği politikaları;
  • Ekonominin yeşillendirilmesini desteklemek için her düzeyde yeterli becerileri sağlayacak beceri geliştirme;
  • Politika oluşturma süreçlerinde her düzeyde sosyal diyaloğa yönelik mekanizmaların oluşturulması ve
  • Sürdürülebilir kalkınmanın anaakımlaştırılması ve politika alanları arasında paydaşlar diyaloğu ve koordinasyonun sağlanmasına yönelik politika uyumu ve kurumsal düzenlemeler.
Daha fazla bilgi için greenjobs@ilo.org ile iletişime geçin.