Broşür

Kayıtlı İstihdama Geçiş Programı İşveren Bilgilendirme Broşürü

Kayıtlı İstihdama Geçiş Programı, “İnsana Yakışır Geçim Fırsatlarıyla Dayanıklılığı ve Sosyal Uyumu Destekleme Projesi” kapsamında uygulanmaktadır.*

Program, Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ve Türk vatandaşlarının işgücü piyasasına erişimini sağlayarak kayıtlıistihdamı destekler. Ayrıca yetenek ve becerilerini geliştirmeleri ve güçlendirmelerine yardım eder.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü (UİGM) koordinasyonunda ve ilgili sosyal ortaklar ile yakın işbirliği içinde yürütülmektedir.

Programın uygulama süreçlerini SGK Strateji Geliştirme Başkanlığı yürütmektedir.

* Programa, KfW Kalkınma Bankası aracılığıyla Almanya Federal Hükümeti tarafından finanse edilen “Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler (GKAS) ve Türk Vatandaşları için İnsana Yakışır İş Fırsatlarının Desteklenmesi Projesi”kapsamında kısmi destek verilmektedir.