Haber

Mevsimlik Tarımda Çocuk İşçiliğinin Ortadan Kaldırılması Projesi Açılış Etkinliği Ordu’da Yapıldı

Haberler | 13 Ağustos 2021 Cuma
ORDU - 12 Ağustos 2021 - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) Çalışma Genel Müdürlüğü ile Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi işbirliğinde yürütülen, Avrupa Birliği (AB) kaynaklarıyla finanse edilen “Mevsimlik Tarımda Çocuk İşçiliğinin Ortadan Kaldırılması” Projesinin Açılış Etkinliği proje illerinden Ordu’da yapıldı.

Açılış etkinliği kapsamında mevsimlik tarım hasat sezonu çalışmalarının yerinde görülmesi ve çocuk işçiliği ile mücadele alanında yürütülen faaliyetlerin değerlendirilmesi amacıyla Saraycık ve Ulubey’de bulunan METİP alanlarına saha ziyareti yapıldı, öğleden sonra da bir çalışma toplantısı düzenlendi. Etkinliğe proje ortakları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve ILO yetkililerinin yanısıra kamu kurum ve kuruluşlarının merkezi ve yerel düzey temsilcileri katıldı. Çalışma toplantısında proje ortakları ve ilgili paydaş kurum temsilcileri ile projeye dair değerlendirme yapıldı, görüş ve öneriler ele alındı.

Proje Hakkında

Avrupa Birliği fonuyla desteklenen Proje, alanında Türkiye’nin en büyük projesi olma özelliği taşıyor. 29,7 milyon Euro’luk bütçeye sahip ve 40 ay sürecek olan Projeyle mevsimlik tarımda aileleriyle birlikte hareket eden ve tarım işlerinde çalışan/çalışma riski altında olan çok sayıda çocuk için faaliyetler yürütülmesi amaçlanıyor. Bu kapsamda, çalışan çocuklar, aileleri, işverenler, okul yöneticileri, öğretmenler, muhtarlar ve tarım aracılarına ulaşılarak çocukların eğitime yönlendirilmesi sağlanırken, diğer yandan ulusal ve yerel kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi için çalışmalar yürütülüyor.

Mevsimlik tarımda en çok göç alan ve göç veren şehirler olan Şanlıurfa, Mardin, Adıyaman, Diyarbakır, Adana, Mersin, Hatay, İzmir, Manisa, Ankara, Eskişehir, Konya, Malatya, Ordu, Bursa ve Düzce illerinde uygulanan Proje kapsamında 12.000 çocuğa yerinde eğitim, danışmanlık ve rehabilitasyon hizmetlerinin sağlanması; eğitim ve kırtasiye malzemeleri, hijyen kitleri, kıyafet ve gıda desteği verilmesi; yerleşim alanlarındaki mevsimlik tarım işçileri ve ailelerinin yaşam koşullarının iyileştirilmesi; mevsimlik tarımda çalışan/çalışma riski olan çocukların aile bireylerinin, yaşam ve mesleki becerilerini geliştirmek amacıyla mesleki eğitim programlarına yönlendirilmesi ve 200 tarım aracısı, 500 işveren ile 200 köy muhtarına mevsimlik tarımda çocuk işçiliğinin olumsuz yönleri ve ilgili mevzuat ile ilgili eğitimlerinin verilmesi hedefleniyor.

Mevsimlik gezici tarımda çocuk işçiliğinin ortadan kaldırılmasına yönelik planlama, yönetim, koordinasyon, uygulama ve izleme alanında ÇSGB'nin merkezi ve yerel kapasitesinin güçlendirilmesinin yanı sıra, çocuk işçiliği ile mücadelede görev alan ilgili kamu kurum ve kuruluşları, sosyal taraflar, meslek kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarının bu alanda kapasitelerinin geliştirilmesi de projenin hedefleri arasında yer alıyor.

Operasyon faydalanıcısının ÇSGB Çalışma Genel Müdürlüğü, Sözleşme Makamının ise ÇSGB Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı olduğu Proje uygulamasında, çocuk işçiliği ile mücadele alanının ilgili kurum ve kuruluşları olan Milli Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, İŞKUR, üniversiteler, yerel yönetimler, işçi ve işveren kuruluşları, meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları gibi çeşitli paydaşlarla merkezi ve yerel düzeyde yakın işbirliği halinde çalışılıyor.

Proje, ILO’nun Türkiye’de Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Programı kapsamında yürütülüyor.