Çalıştay

ILO UNDP Ortaklığı Hız Kesmiyor

ILO ve UNDP iş birliğinde gerçekleştirilen COVID-19 ve genç istihdamı temalı çalıştaylar serisinin ikincisi 23.12.2020’de takipçileriyle buluşuyor.

Haberler | Webinar | 21 Aralık 2020 Pazartesi
“COVID 19’un Kırsal Alanlarda Yaşayan Gençlerin ve Genç Kadınların İşsizliğine Etkileri’’ başlıklı çalıştay konunun uzmanı kişileri konuk ederken, gençlere de düşüncelerini ve sorunlarını dile getirme fırsatı tanıyor.

İki saat sürecek toplantıda önce mevcut durum irdeleniyor ve ardından Gençlerin İşgücü Piyasasındaki Genel Durumuna İlişkin Değerlendirme ve ILO tarafından hazırlanan ‘Gençler ve COVID-19: Pandemide İnsana Yakışır İşlere Erişim’ adlı raporunun temel bulguları masaya yatırılıyor.

Kırsal kalkınmanın güçlendirilmesinde genç erkek ve kadınların rolünün de tartışıldığı çalıştay, farklı sektörlerden hikayeler ve gençlerin değerlendirmeleriyle son buluyor.

ILO ve UNDP ortak çalıştaylar serisi Japonya Hükümeti tarafından finanse edilen ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından yürütülen Covid-19 Krizine Yanıt ve Dayanıklılık Projesi ve ABD Dışişleri Bakanlığı Nüfus, Mülteciler ve Göç Bürosu (USBPRM) tarafından finanse edilen ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından yürütülen Türkiye’de Mülteciler ve Ev Sahibi Topluluklar için İnsana Yakışır İş Fırsatları Projesi kapsamında gerçekleştiriliyor.