Interaktif Çalıştay

ILO ve UNDP Gençler için Güçlerini Birleştiriyor!

Pandeminin gençler üzerindeki etkisini değerlendirmek ve onların bu konuda seslerini duyurmak için güçlerini birleştiren ILO ve UNDP, Covid-19 sonrası dönemde gençlerin iş bulma süreçlerinde karşılaştıkları zorlukların üstesinden gelebilmeleri ve en önemlisi motivasyonlarını sürdürmeleri için için kolları sıvadı.

Haberler | Webinar | 30 Kasım 2020 Pazartesi
UNDP’nin Covid-19 sağlık, insani ve kalkınma krizine karşı küresel, bölgesel ve ulusal düzeyde hızla geliştirdiği bütünleşik müdahalenin bir parçası olan Covid-19 Krizine Yanıt ve Dayanıklılık Projesi ile sağlık sisteminin güçlendirilmesi, kapsayıcı ve bütünleşik kriz yönetimi ve yanıtı, Covid-19’un sosyo-ekonomik ve insan hakları boyutundaki etkileri ele alınmakta, çeşitli faaliyetler aracılığıyla pandeminin yol açtığı krizle mücadele edilmektedir.

ILO, ana çalışma alanları arasında yer alan genç istihdamı bağlamında Covid-19 salgınından gençlerin adil işlere erişimi noktasında nasıl etkilendiği, yaşadıkları sorunlar ve çözüm önerileri gibi konularda hem küresel düzeyde hem de Türkiye özelinde çalışmalar yürütmektedir. İnsana yakışır işlere erişimi temel bir insan hakkı olarak savunan ILO; hükümetleri, BM örgütlerini, iş dünyasını, gençlik örgütlerini ve gençleri aynı platformda buluşturan Gençler için Adil İşler Küresel İnisiyatifi platformunun stratejik ortakları arasında yer almaktadır.

Bu bağlamda UNDP ve ILO iş birliğiyle ne eğitimde ne istihdamda olan gençlere yönelik çevrimiçi çalıştaylar ve bir gençlik forumu düzenlenmesi planlanmaktadır. Bu etkinlikler kapsamında ILO’nun genç işsizliği üzerine hazırladığı rapor paylaşılacak, gençlerin rapor bulgularına dair görüşleri alınacak ve gençlerin pandemi sonrası özellikle istihdama yönelik yaşadığı sorunlar değerlendirilecektir.

Ne eğitimde ne istihdamda olan gençlere yönelik kapsayıcı ve interaktif çalıştayların ilki 2 Aralık 2020’de çevrimiçi gerçekleşecektir. Çalıştaya engelli gençlerin de katılması hedeflenmektdir.

Covid-19’un Genç İşsizliğine Etkisi Çalıştayı; Japonya Hükümeti tarafından finanse edilen ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından yürütülen Covid-19 Krizine Yanıt ve Dayanıklılık Projesi ve ABD Dışişleri Bakanlığı Nüfus, Mülteciler ve Göç Bürosu (USPRM) tarafından finanse edilen ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından yürütülen Türkiye’de Mülteciler ve Ev Sahibi Topluluklar için İnsana Yakışır İş Fırsatları Projesi kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Çalıştaya kayıt olmak için lütfen tıklayınız.