Mevsimlik fındık tarımında çocuk işçiliği ile mücadele 2015 fındık hasat sezonunda 3. Yılına giriyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve ILO tarafından Türkiye'de mevsimlik fındık tarımında çocuk işçiliği ile mücadeleye yönelik ortak çalışmalar 2015 fındık hasat sezonu ile 3. yılında devam ediyor. “Türkiye’de Mevsimlik Fındık Tarımında En Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşçiliğinin Sona Erdirilmesine Yönelik Kapsamlı Model Projesi” Avrupa Çikolata Bisküvi ve Şekerleme Sanayi Kuruluşu (CAOBISCO ) tarafından destekleniyor

Haberler | 18 Ağustos 2015 Salı
Efirli Sosyal Destek Merkezinde öğrenciler kendileri için hazırlanan eğitim programını pür dikkat izliyorlar.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve ILO tarafından Türkiye'de mevsimlik fındık tarımında çocuk işçiliği ile mücadeleye yönelik ortak çalışmalar 2015 fındık hasat sezonu ile 3. yılında devam ediyor. “Türkiye’de Mevsimlik Fındık Tarımında En Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşçiliğinin Sona Erdirilmesine Yönelik Kapsamlı Model Projesi”1   Avrupa Çikolata Bisküvi ve Şekerleme Sanayi Kuruluşu (CAOBISCO )2  tarafından destekleniyor.

2013 yılında Ordu’da Ordu Valiliği himayesinde ve Ordu Büyükşehir Belediyesi katkılarıyla pilot uygulama olarak başlayan “Türkiye’de Mevsimlik Fındık Tarımında En Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşçiliğinin Sona Erdirilmesine Yönelik Kapsamlı Model Projesi” 3. yılında genişleyerek devam ediyor.

Projenin özel hedefi fındık tarımı için mevsimlik işçi göçü alan Doğu Karadeniz ve Batı Karadeniz Bölgeleri ve mevsimlik işçi göçü veren Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden seçilmiş illerde yürütülecek eşgüdümlü faaliyetler yoluyla mevsimlik fındık tarımında çocuk işçiliğinin sona erdirilmesine katkıda bulunmaktır.

Çalışmaların yürütüleceği iller Ordu, Düzce, Sakarya ve Şanlıurfa olarak belirlenmiştir. Proje 2015 yılı hasat sezonunda Ordu’da Uzunisa, Efirli, Ünye ve Fatsa’da, Batı Karadeniz’de Sakarya ili Hendek ilçesi, Düzce ili Çilimli ve Akçakoca ilçelerinde uygulanıyor.

Mevsimlik tarım işçisi ailelerin okul çağındaki çocuklarının, fındık hasadında çalışmalarını önlemek ve eğitimlerine kesintisiz devam edebilmelerini hedefleyen proje, geliştireceği izleme mekanizması ile ulusal düzeyde diğer ürün grupları ve bölgelerde de mevsimlik tarım işlerinde en kötü biçimlerdeki çocuk işçiliğinin sonlandırılmasına katkıda bulunacak.

Müzik öğretmeni Arzu Gök ritim atölyesi düzenleyerek öğrencilerinin ritmik ve matematik zekalarının gelişmesine katkı sunuyor.

Geçen yıla oranla bu yıl çok fazla fındık olmasından dolayı Ordu’da proje sosyal destek merkezlerinin yer aldığı Uzunisa, Efirli, Ünye ve Fatsa geçici yerleşim alanları tam kapasite hizmet verirken yüzlerce öğrenci sınıfları dolduruyor. Projenin birinci haftasında ortalama olarak Uzunisa’da 140 , Efirli’de 150 , Ünye’de 150 ve Fatsa’da 190 öğrenci proje okullarına kayıt oldu. Fındık hasadı boyunca devam edecek olan sosyal destek ve müfredata bağlı eğitim çalışmaları işçilerin yerleşim alanlarından tamamen ayrılmasıyla son bulacak.

Çadır okullar, fındık bahçelerinde çalışmak için gelen bir çok çocuk için önemli ve keyifli bir tercih oluyor. Fatsa Sosyal Destek Merkezi

1) Projenin genel amacı mevsimlik tarımda görülen en kötü biçimlerdeki çocuk işçiliğinin (EKBÇİ) hükümetin Ulusal İstihdam Stratejisi 2014-2023 belgesinde yer alan çerçeve doğrultusunda sona erdirilmesine katkıda bulunmaktır. Hollanda Hükümeti ile CAOBISCO finansmanıyla 2013 ve 2014 hasat mevsimlerinde uygulanan “Ordu İlinde Fındık Tarımında En Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşçiliğine Son Verilmesi” projesi ile bir model oluşturulmuştur. Yeni proje, bu modeli temel almakta, mevsimlik fındık tarımında halen çalışmakta olan çocukların işlerden çekilmelerine ve risk altındaki çocukların da bu işlerde çalışmalarının önlenmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Proje, stratejik müdahale modelinin farklı bölgelerde tekrarlanmasıyla katma değer sağlayacak ve mevsimlik tarımda sürdürülebilir bir çocuk işçiliği izleme mekanizmasının oluşturulmasına katkıda bulunacaktır. Böylelikle proje, mevsimlik tarımda en kötü biçimlerdeki çocuk işçiliğinin ortadan kaldırılması bağlamında politika geliştirilmesine ve etkili uygulamalara katkıda bulunarak ileri bir adım atılmasını sağlayacaktır.

2) ILO kamu özel sektör ortaklığı projesine katkıda bulunan CAOBISCO üyeleri: Ferrero, Nestlé, August Storck KG, Barry Callebaut, Alfred Ritter GmbH & Co. KG, Mars incorporated, Chocosuisse, NATRA S.A., Griesson - de Beukelaer GmbH & Co., Cémoi chocolatier, Gebr. Jancke GmbH, Neuhaus NV, Stollwerck GmbH, Koenig Backmittel GmbH