Стереотиптерди бузуу

Кыргызстандын айыл-аймактарындагы аялдар чет өлкөлөрдөгү эмгек миграциясынын ордуна мекенинде өз бизнестерин ийгиликтүү өнүктүрүүдө.

Date issued: 10 January 2022 |