Kaligtasan at Kalusugan sa Trabaho

Panlipunang diyalogo, susi sa pagpapalakas ng kaligtasan at kalusugan sa trabaho

Ang mga tugon sa pandemya ng COVID-19 ay nagpakita ng kahalagahan ng isang epektibong pakikipagtulungan sa pagitan ng mga kabalikat sa lipunan sa pagpigil sa mga aksidente at sakit sa trabaho, sabi ng isang bagong ulat ng International Labour Organization (ILO).

Press release | 28 April 2022

GENEVA (Balitang ILO) - Ipinakita ng pandemya ng COVID-19 na ang epektibong pakikipagtulungan sa pagitan ng mga nagpapatrabaho, manggagawa at gobyerno ay ang pinakamahusay na paraan para ipatupad ang mga hakbang sa kaligtasan at kalusugan sa trabaho o Occupational Safety and Health (OSH) na makapagliligtas ng mga buhay dito at sa susunod na krisis, sabi ng bagong ulat ng International Labour Organization (ILO).

Ang pagkatuto mula sa kung ano ang nakamit sa pagtugon sa kumplikadong sitwasyon ng pandemya ay maaaring makatulong na maiwasan ang milyun-milyong pagkamatay dahil sa mga aksidente at sakit sa trabaho, sabi ng ulat ng ILO, na nagpapakita kung paano nag-ambag ang panlipunang diyalogo sa mabilis at epektibong pagpapatupad ng mga hakbang sa panahon ng COVID-19 krisis.

Sa panahon ng pandemya, ang mga pamahalaan na nag-priyoridad sa aktibong partisipasyon ng mga organisasyon ng mga nagpapatrabaho at manggagawa sa pamamahala ng OSH ay nakagawa at nakapagpatupad ng mga batas pang-emerhensiya, mga patakaran at mga interbensyon sabi ng Palawigin ang panlipunang diyalogo tungo sa isang kultura ng kaligtasan at kalusugan o Enhancing social dialogue towards a culture of safety and health.

Ang pakikipagtulungan ng mga at sa pagitan ng mga aktor sa mundo ng trabaho ay mahalaga sa pagtiyak na ang mga hakbang na inilagay ay katanggap-tanggap at sinusuportahan ng mga nagpapatrabaho at manggagawa - at samakatuwid ay mas malamang na epektibong maipatupad sa pagsasanay.

Sa maraming bansa, nagresulta ito sa pagpapatibay ng mga legal na kinakailangan na sumasaklaw sa iba't ibang lugar - mula sa mga hakbang upang maiwasan at harapin ang mga kaso ng COVID-19 sa lugar ng trabaho hanggang sa mga pagsasaayos sa telework.

© Jesse A. Lora / NAVFAC
Sa Austria, halimbawa, ang mga kabalikat sa lipunan ay nakipag-usap sa isang kasunduan sa sistematikong pagsubok sa lugar ng trabaho para sa mga partikular na sektor na nahaharap sa mas mataas na panganib ng pagkahawa sa virus, tulad ng sektor ng tingi. Sa Singapore, naganap ang mga pagbabago sa mga panuntunan sa pagbabakuna pagkatapos ng mga konsultasyon at talakayan sa mga tatluhang-panig na kapartner. Sa South Africa, ang mga tatluhang-panig na diyalogo ay ginanap upang amyendahan ang mga hakbang na nagtatarget maiwasan ang pagkalat ng COVID-19 sa mga lugar ng trabaho.

Ang tatluhang-panig na diyalogo - sa pagitan ng mga gobyerno, nagpapatrabaho at manggagawa - sa pambansang antas ay minsan ay sinusundan ng karagdagang konsultasyon sa rehiyon o sektoral na antas, upang sila ay maiangkop sa partikular na konteksto.

Halimbawa, sa Finland, ang mga unyon ng manggagawa at mga organisasyon ng mga nagpapatrabaho ay nakipagtulungan sa gobyerno upang bumuo ng mga hakbang para sa sektor ng turismo at restawran. Sa Italya, ang mga kasapi sa lipunan sa sektor ng pagbabangko ay lumikha ng mga detalyadong panuntunan sa telework, na binalangkas ang karapatan sa pagiging pribado at ang karapatang magdiskonekta.

Ang mga pambansang tatluhang-panig na kinatawan ng OSH ay may mahalagang papel din sa paglaban sa pandemya. Karaniwang binubuo ang mga ito ng mga kinatawan ng gobyerno (Kagawaran ng Paggawa at iba pang nauugnay na kagawaran at institusyon), gayundin ang mga kinatawan na organisasyon ng nagpapatrabaho at manggagawa. Sa maraming bansa, ang mga tatluhang-panig na katawan ay nagsasangkot din - sa isang permanente o ad hoc na batayan - mga kinatawan ng karagdagang mga institusyon, halimbawa mga asosasyon ng OSH at mga institusyong pang-akademiko.

Sa panahon ng krisis sa COVID-19, marami sa mga tatluhang-panig na kinatawan ng OSH sa mga bansa ay nakibahagi sa proseso ng paggawa ng desisyon sa pambansang antas; kasangkot din sila sa pagtukoy ng mga hakbang sa pag-lockdown at paghihigpit, mga diskarte sa pagbalik sa trabaho, at iba pang mga tagubilin o patnubay upang mabawasan ang epekto ng COVID-19.

Sa Guatemala, ang Pambansang Komisyon para sa Kalusugan at Kaligtasan sa Trabaho ay nagsagawa ng inisyatibang magpulong sa mga unang buwan ng 2020 upang magmungkahi ng mga mekanismo ng OSH at bawasan ang mga kahihinatnan ng COVID-19 sa mga lugar ng trabaho. Sa Pilipinas, ang mga pambansang istruktura ng tatluhang-panig may kinalalaman sa OSH (ang Tripartite Executive Committee at ang National Tripartite Industry Council) ay kasama sa disenyo at pagpapatupad ng mga alituntunin upang matiyak ang kalidad ng bentilasyon sa mga lugar ng trabaho at pampublikong sasakyan sa pag-iwas at pagkontrol ng pagkalat ng COVID-19.

'Habang ang mundo ay patuloy na nakikipagbuno sa epekto ng krisis sa COVID-19 at ang hindi pantay na pagbawi, ang kaligtasan at kalusugan sa trabaho ay nananatiling nangunguna sa mga tugon ng mga bansa. Ang mga aral na natutunan mula sa krisis na ito tungkol sa kahalagahan ng panlipunang diyalogo sa pagpapalakas ng kaligtasan at kalusugan sa antas pambansa at lugar ng trabaho ay kailangang mailapat sa ibang mga konteksto. Makakatulong ito na mabawasan ang hindi katanggap-tanggap na antas ng pagkamatay at sakit sa trabaho na nangyayari bawat taon,' sabi ng Direktor-Heneral ng ILO, Guy Ryder.