Statistical Report

Suriname Onderzoek naar Kinderarbeid 2017

De Suriname Child Labour Survey (SCLS) is uitgevoerd door het Instituut voor Maatschappijwetenschappelijk Onderzoek (IMWO) van de Anton de Kom Universiteit van Suriname in samenwerking en met technische assistentie van de International Labour Organization (ILO).