Ấn phẩm

2020

 1. © Peter Parks / AFP 2024

  Báo cáo nhanh số 1 của ILO: COVID-19 và thế giới việc làm

  Ngày 31 tháng 3 năm 2020

 2. Hướng dẫn giảng viên - Khóa tập huấn doanh nghiệp về phòng ngừa giảm thiểu lao động trẻ em

  Ngày 25 tháng 3 năm 2020

 3. Người lao động và người sử dụng lao động nên làm gì trong mùa dịch COVID-19?

  Ngày 23 tháng 3 năm 2020

 4. COVID-19: Hãy bảo vệ bản thân và những người xung quanh

  Ngày 11 tháng 3 năm 2020

 5. Làm việc từ xa: Lợi ích và thách thức tiềm tàng

  Ngày 11 tháng 3 năm 2020

  Một số lợi ích hứa hẹn và những thách thức tiềm tàng của làm việc từ xa ảnh hưởng tới người sử dụng lao động, người lao động, và xã hội được tóm tắt tại infographic dưới đây.

 6. Việc làm Thoả đáng và Các Mục tiêu Phát triển Bền vững tại Việt Nam – Báo cáo Quốc gia

  Ngày 29 tháng 2 năm 2020

  Ấn phẩm này là kết quả của sự hợp tác giữa Vụ Thống kê của ILO và Văn phòng Quốc gia ILO tại Việt Nam. Mục tiêu của Báo cáo là phân tích xu hướng thị trường lao động quốc gia thông qua lăng kính của các chỉ tiêu thị trường lao động và Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDG) quốc tế.

 7. Hỏi đáp về tiêu chuẩn lao động quốc tế

  Ngày 22 tháng 2 năm 2020

 8. Cam kết về lao động trong Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA)

  Ngày 12 tháng 2 năm 2020

 9. Bản tin Công đoàn đổi mới vì Quyền và lợi ích của người lao động - Quý IV/2019

  Ngày 06 tháng 2 năm 2020

 10. Dự án ENHANCE, Bản tin số 6, tháng 1/2020

  Ngày 31 tháng 1 năm 2020

 11. Tập trung vào gia đình: Gói bảo hiểm xã hội ngắn hạn hướng đến tăng diện bao phủ an sinh xã hội đa tầng tại Việt Nam

  Ngày 13 tháng 1 năm 2020

  Báo cáo này được xây dựng trong khuôn khổ các hoạt động do Văn phòng Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tại Việt Nam triển khai xây dựng phương án mở rộng các quyền lợi an sinh xã hội trở thành một phần của hệ thống an sinh xã hội đa tầng.

2019

 1. Thỏa ước Lao động Tập thể Nhóm doanh nghiệp chế biến gỗ tại Bình Dương

  Ngày 30 tháng 12 năm 2019

  Ấn phẩm giới thiệu về Thỏa ước Lao động Tập thể Nhóm doanh nghiệp chế biến gỗ tại Bình Dương và các tiêu chuẩn của ILO cũng như ý nghĩa của Thương lượng tập thể.

 2. Mở rộng thỏa ước lao động tập thể nhóm doanh nghiệp tại khu công nghiệp Tràng Duệ - Hải Phòng

  Ngày 22 tháng 12 năm 2019

  Ấn phẩm giới thiệu về Thỏa ước Lao động Tập thể Nhóm doanh nghiệp Điện tử Hàn Quốc - Khu công nghiệp Tràng Duệ, TP Hải Phòng, và các tiêu chuẩn của ILO và ý nghĩa của Thương lượng tập thể.

 3. Better Work Việt Nam: 10 năm đóng góp cho ngành may mặc Việt Nam

  Ngày 12 tháng 12 năm 2019

  Kể từ năm 2009, chương trình của ILO-IFC đã giúp cải thiện điều kiện làm việc và kết quả kinh doanh tại các nhà máy may ở Việt Nam.

 4. Tài liệu Thảo luận chính sách: Thời giờ làm việc tại Việt Nam

  Ngày 21 tháng 11 năm 2019

  Trong quá trình thảo luận về việc sửa đổi Bộ luật Lao động, vấn đề thời giờ làm việc tiêu chuẩn theo luật đã thu hút được nhiều mối quan tâm của các bên. Có cơ quan đã đề xuất giảm số giờ làm việc hàng tuần theo luật, từ tuần 48 giờ như hiện nay xuống còn 44 hoặc 40 giờ mỗi tuần. Báo cáo ngắn này cung cấp một số kết quả phân tích thực chứng về số giờ làm việc hàng tuần hiện nay, có thể được dùng để tham chiếu khi thảo luận về chủ đề này.

 5. Những điểm mới trong Bộ Luật Lao động sửa đổi

  Ngày 21 tháng 11 năm 2019

  Đây là những điểm nổi bật về những thay đổi trong Bộ Luật Lao động sửa đổi thông qua vào ngày 20/11/2019.

 6. Phân tích mức độ thỏa đáng của chế độ an sinh xã hội từ nguồn thuế ở Việt Nam, Tháng 6 năm 2019

  Ngày 20 tháng 11 năm 2019

  Báo cáo đưa ra một số tham chiếu để xác định tính thỏa đáng của trợ cấp từ thuế ở Việt nam và đưa ra một số phương án nhằm bảo đảm (tiến tới cải thiện và truy lĩnh) các giá trị trợ cấp trong tương lai. Đánh giá tính thỏa đáng của hệ thống và gói trợ cấp an sinh xã hội về cơ bản là một vấn đề mang tính chính trị, và trong chừng mực nào đó thì mang tính chủ quan. Lý do là tồn tại nhiều bài học quốc tế cũng như nhiều chuẩn quốc gia làm cơ sở cho việc đánh giá tính thỏa đáng trong mối tương quan với các mục tiêu chính sách của trợ cấp.

 7. An sinh xã hội trong doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam: Những tác động đối với hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, giai đoạn 2012–16

  Ngày 20 tháng 11 năm 2019

  Báo cáo hướng đến việc quan sát mối liên hệ giữa việc cung cấp an sinh xã hội và các hoạt động ở cấp doanh nghiệp tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam.

 8. Báo cáo tóm lược các phương án xây dựng hệ thống hưu trí đa tầng ở Việt Nam

  Ngày 20 tháng 11 năm 2019

  Báo cáo này tập trung tóm lược những tiền đề dẫn tới cải cách hệ thống hưu trí tại Việt Nam, đồng thời đưa ra khuyến nghị về thiết kế hệ thống hưu trí đa tầng tại Việt Nam phù hợp với mục tiêu đặt ra của Nghị quyết số 28.

 9. Giới thiệu Thỏa ước Lao động tập thể Nhóm Doanh nghiệp tại Hải Phòng

  Ngày 20 tháng 11 năm 2019