Ấn phẩm

2020

 1. Lắng nghe tiếng nói của lao động nữ di cư: Tăng cường lồng ghép giới trong dự thảo Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi)

  Ngày 14 tháng 9 năm 2020

 2. Lao động và trình độ chuyên môn kỹ thuật tại Việt Nam

  Ngày 10 tháng 9 năm 2020

  Tỷ lệ lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật tại Việt Nam vẫn còn khá khiêm tốn. Báo cáo Điều tra Lao động Việc làm cho thấy người lao động có trình độ thấp phải chịu tác động nặng nề hơn từ đại dịch COVID-19.

 3. Thông tin hữu ích về bảo hiểm y tế, chế độ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp dành cho công nhân nhà máy

  Ngày 08 tháng 7 năm 2020

 4. General principles and operational guidelines for fair recruitment and definition of recruitment fees and related costs (Vietnamese)

  Ngày 03 tháng 7 năm 2020

  This is the Vietnamese version of the ILO General principles and operational guidelines for fair recruitment and definition of recruitment fees and related costs.

 5. COVID-19 và ngành du lịch

  Ngày 20 tháng 6 năm 2020

  Du lịch là động lực chính của việc làm và tăng trưởng. Nhưng COVID-19 đã thay đổi đáng kể điều này. Tác động tới các doanh nghiệp và người lao động, phần lớn là phụ nữ trẻ, là chưa từng có. Chúng ta cần những chính sách kịp thời, ở quy mô lớn, và đặc biệt là mang tính đồng bộ ở cả cấp độ trong nước và quốc tế, và được tham khảo ý kiến giữa chính phủ, tổ chức của người sử dụng lao động và người lao động.

 6. Bản tin Dự án ENHANCE số 7

  Ngày 20 tháng 6 năm 2020

  Bản tin dự án ENHANCE số 7, chi tiết các hoạt động của dự án trong 6 tháng qua.

 7. Hướng dẫn cho người sử dụng lao động về quản lý nơi làm việc trong thời gian đại dịch COVID-19

  Ngày 08 tháng 5 năm 2020

  Hướng dẫn này được Vụ các hoạt động của Người sử dụng lao động của ILO (ILO-ACT/EMP) phát triển nhằm sử dụng như tài liệu tham khảo chung cho các EBMO để chia sẻ với cộng đồng doanh nghiệp ở các quốc gia. Mục đích của hướng dẫn là để giúp cho người sử dụng lao động quản lý nơi làm việc trong mùa dịch COVID-19. Hướng dẫn cũng được xây dựng dựa trên các tài liệu, hướng dẫn và chỉ thị do Tổ chức Y tế thế giới (WHO), chính phủ các nước và các tổ chức thành viên doanh nghiệp và chủ doanh nghiệp (EBMO) công bố.

 8. Ghi chú về kỹ năng - Học tập từ xa trong thời kỳ giãn cách xã hội COVID-19

  Ngày 29 tháng 4 năm 2020

 9. Nhân lực ngành y tế tại Việt Nam

  Ngày 25 tháng 4 năm 2020

 10. Đại dịch COVID-19 với thị trường lao động Việt Nam

  Ngày 21 tháng 4 năm 2020

 11. Các Tiêu chuẩn của ILO và dịch COVID-19 (virus Corona)

  Ngày 08 tháng 4 năm 2020

  Những quy định chính trong các tiêu chuẩn lao động quốc tế có thể áp dụng trong bối cảnh bùng phát của đại dịch COVID-19

 12. Báo cáo nhanh số 2 của ILO: COVID-19 và thế giới việc làm

  Ngày 31 tháng 3 năm 2020

 13. © Peter Parks / AFP 2020

  Báo cáo nhanh số 1 của ILO: COVID-19 và thế giới việc làm

  Ngày 31 tháng 3 năm 2020

 14. Hướng dẫn giảng viên - Khóa tập huấn doanh nghiệp về phòng ngừa giảm thiểu lao động trẻ em

  Ngày 25 tháng 3 năm 2020

 15. Người lao động và người sử dụng lao động nên làm gì trong mùa dịch COVID-19?

  Ngày 23 tháng 3 năm 2020

 16. COVID-19: Hãy bảo vệ bản thân và những người xung quanh

  Ngày 11 tháng 3 năm 2020

 17. Làm việc từ xa: Lợi ích và thách thức tiềm tàng

  Ngày 11 tháng 3 năm 2020

  Một số lợi ích hứa hẹn và những thách thức tiềm tàng của làm việc từ xa ảnh hưởng tới người sử dụng lao động, người lao động, và xã hội được tóm tắt tại infographic dưới đây.

 18. Việc làm Thoả đáng và Các Mục tiêu Phát triển Bền vững tại Việt Nam – Báo cáo Quốc gia

  Ngày 29 tháng 2 năm 2020

  Ấn phẩm này là kết quả của sự hợp tác giữa Vụ Thống kê của ILO và Văn phòng Quốc gia ILO tại Việt Nam. Mục tiêu của Báo cáo là phân tích xu hướng thị trường lao động quốc gia thông qua lăng kính của các chỉ tiêu thị trường lao động và Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDG) quốc tế.

 19. Hỏi đáp về tiêu chuẩn lao động quốc tế

  Ngày 22 tháng 2 năm 2020

 20. Cam kết về lao động trong Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA)

  Ngày 12 tháng 2 năm 2020