Ấn phẩm

2023

 1. Tương lai Việc làm Ngành Dệt May: Dự báo và Phát triển Kĩ năng tại Việt Nam để Thúc đẩy Việc làm Thỏa đáng và Nâng cao Năng suất Ngành

  Ngày 30 tháng 4 năm 2023

 2. Khung chương trình Quốc gia về Việc làm Thỏa đáng tại Việt Nam giai đoạn 2022-2026: Tương lai việc làm do chúng ta tạo ra

  Ngày 28 tháng 3 năm 2023

  Đây là Khung chương trình Quốc gia về Việc làm Thỏa đáng tại Việt Nam lần thứ tư giữa ba bên bao gồm các cơ quan Chính phủ, các tổ chức của người sử dụng lao động và người lao để giải quyết các thách thức trong việc đảm bảo đem lại cơ hội làm việc có hiệu quả và thu nhập công bằng cho tất cả phụ nữ và nam giới ở Việt Nam; đảm bảo an toàn tại nơi làm việc và bảo trợ xã hội cho gia đình; viễn cảnh tốt đẹp hơn về phát triển cá nhân và hội nhập xã hội; sự tự do thể hiện mối quan tâm, tổ chức và tham gia của người dân vào những vấn đề có ảnh hưởng đến cuộc sống của họ.

 3. Chuỗi cung ứng điện tử Việt Nam: Thách thức và Cơ hội đối với Việc làm thỏa đáng

  Ngày 10 tháng 3 năm 2023

  Báo cáo đánh giá ngành công nghiệp điện tử tại Việt Nam - ngành xuất khẩu lớn nhất và là một trong những ngành sử dụng lao động lớn nhất tại Việt Nam, với mục tiêu tìm hiểu các cơ hội và thách thức để thúc đẩy việc làm bền vững trong giai đoạn phục hồi sau đại dịch COVID-19.

 4. Thực hiện quá trình chuyển đổi công bằng thông qua việc nâng cao năng lực của các Tổ chức Công đoàn trong Ngành công nghiệp hóa chất và dược phẩm

  Ngày 09 tháng 3 năm 2023

  Dự án nhằm nâng cao kiến thức về kỹ thuật, năng lực quản lý và ảnh hưởng về mặt chính sách của các tổ chức công đoàn tại Malaysia và Việt Nam.

 5. Khoảng trống về số liệu trong thống kê lao động di cư quốc tế ở Việt Nam

  Ngày 01 tháng 1 năm 2023

  Báo cáo này cung cấp một bức tranh về thực trạng dữ liệu thống kê lao động di cư quốc tế tại Việt Nam. Báo cáo sử dụng Cơ sở dữ liệu thống kê lao động di cư

2022

 1. Xây dựng lại tốt hơn đi đôi với bền vững về môi trường và bình đẳng giới: Tóm tắt Báo cáo Quốc gia – Việt Nam

  Ngày 31 tháng 12 năm 2022

  This report provides highlights of the Viet Nam country level findings of the Study, including stakeholder identified priorities and recommendations for enhancing environmental sustainability and gender equality in the sector in Viet Nam.

 2. Đo lường mục tiêu phát triển bền vững chỉ tiêu 10.7.1 về chi phí tuyển dụng của lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài: Kết quả điều tra lao động việc làm năm 2021

  Ngày 22 tháng 12 năm 2022

  Báo cáo “Đo lường mục tiêu phát triển bền vững - chỉ tiêu 10.7.1 về chi phí tuyển dụng của lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài” được xây dựng, sử dụng số liệu của Điều tra lao động việc làm năm 2021. Đây là lần đầu tiên Tổng cục Thống kê công bố nghiên cứu về lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài.

 3. Tài liệu tập huấn Hướng dẫn phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em: Dành cho khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã

  Ngày 16 tháng 9 năm 2022

  Bộ tài liệu "Hướng dẫn phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em dành cho khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã" được xây dựng trong khuôn khổ hợp tác giữa văn phòng ILO Việt Nam và Liên Minh Hợp tác xã Việt Nam. Đây là bộ tài liệu hướng dẫn tập huấn dành cho cán bộ, nhân viên hợp tác xã.

 4. Tài liệu tập huấn Hướng dẫn phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em: Dành cho khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã

  Ngày 16 tháng 9 năm 2022

  Bộ tài liệu "Hướng dẫn phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em dành cho khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã" được xây dựng trong khuôn khổ hợp tác giữa văn phòng ILO Việt Nam và Liên Minh Hợp tác xã Việt Nam. Đây là bộ tài liệu hướng dẫn tập huấn dành cho cán bộ, nhân viên hợp tác xã.

 5. Bản tin dự án ENHANCE số 11, Tháng 8 năm 2022

  Ngày 11 tháng 8 năm 2022

  Bản tin số 11 của “Dự án Hỗ trợ kỹ thuật nâng cao năng lực quốc gia Phòng ngừa và Giảm thiểu Lao động trẻ em tại Việt Nam (ENHANCE)” do USDOL tài trợ, giới thiệu những hoạt động chính của Dự án trong 6 tháng qua.

 6. Những thực hành tốt và bài học kinh nghiệm từ Dự án ILO-ENHANCE

  Ngày 27 tháng 7 năm 2022

  Báo cáo này tài liệu hóa những thực hành tốt, các chiến lược và bài học kinh nghiệm của Dự Nâng cao năng lực quốc gia phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em ở Việt Nam (ENHANCE), được thực hiện với sự tài trợ của Bộ Lao động Hoa Kỳ. Báo cáo được xây dựng dựa trên thông tin thu thập được từ các cuộc phỏng vấn tại ba tỉnh mục tiêu của Dự án là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và An Giang. Mục tiêu của báo cáo là nhằm hỗ trợ xây dựng chiến lược cho giai đoạn sau của dự án và việc thực hiện Chương trình hành động quốc gia lần thứ hai của Việt Nam về phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em giai đoạn 2021-2025.

 7. Tài liệu Hướng dẫn Thực hành Phòng ngừa Lao động trẻ em trong Chuỗi cung ứng Thủy sản

  Ngày 28 tháng 6 năm 2022

 8. Hướng dẫn phòng ngừa và giảm thiểu LĐTE dành cho cán bộ Công đoàn - Quyển 2

  Ngày 11 tháng 5 năm 2022

  Bộ tài liệu “Hướng dẫn phòng ngừa và giảm thiểu LĐTE dành cho cán bộ Công đoàn” được xây dựng trong khuôn khổ hợp tác giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và “Dự án Hỗ trợ kỹ thuật nâng cao năng lực quốc gia phòng ngừa và giảm thiểu LĐTE tại Việt Nam (ENHANCE)” do Bộ Lao động Mỹ tài trợ.

 9. Hướng dẫn phòng ngừa và giảm thiểu LĐTE dành cho cán bộ Công đoàn - Quyển 1

  Ngày 11 tháng 5 năm 2022

  Bộ tài liệu “Hướng dẫn phòng ngừa và giảm thiểu LĐTE dành cho cán bộ Công đoàn” được xây dựng trong khuôn khổ hợp tác giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và “Dự án Hỗ trợ kỹ thuật nâng cao năng lực quốc gia phòng ngừa và giảm thiểu LĐTE tại Việt Nam (ENHANCE)” do Bộ Lao động Mỹ tài trợ.

 10. Sổ tay hướng dẫn thực hành luật lao động 2019 trong ngành thuỷ sản

  Ngày 21 tháng 4 năm 2022

 11. An toàn vệ sinh lao động trong chuỗi cung ứng cà phê tại Việt Nam: Tóm tắt hoạt động dự án từ tháng 10/2021 – tháng 1/2022

  Ngày 28 tháng 2 năm 2022

 12. Xu hướng Lao động và Xã hội Việt Nam 2021, Triển vọng 2030

  Ngày 11 tháng 2 năm 2022

 13. Bản tin dự án ENHANCE số 10, Tháng 1 năm 2022

  Ngày 28 tháng 1 năm 2022

  Bản tin số 10 của “Dự án Hỗ trợ kỹ thuật nâng cao năng lực quốc gia Phòng ngừa và Giảm thiểu Lao động trẻ em tại Việt Nam (ENHANCE)” do USDOL tài trợ, giới thiệu những hoạt động chính của Dự án trong 7 tháng qua.

 14. Triển vọng Việc làm và Xã hội Thế giới: Xu hướng 2022

  Ngày 17 tháng 1 năm 2022

 15. Phương án mở rộng bao phủ bảo hiểm xã hội tại Việt Nam – Căn cứ đề xuất chế độ trợ cấp trẻ em đa tầng

  Ngày 11 tháng 1 năm 2022

  Ấn phẩm sẽ được sử dụng để hỗ trợ quá trình sửa đổi Luật Bảo hiểm xã hội và thúc đẩy bình đẳng giới trong an sinh xã hội ở Việt Nam.