Ấn phẩm

2023

 1. Hướng dẫn các nguyên tắc chung của thanh tra lao động

  Ngày 31 tháng 10 năm 2023

 2. Sổ tay hỏi - đáp về sử dụng lao động chưa thành niên

  Ngày 20 tháng 10 năm 2023

  Sổ tay hỏi đáp về sử dụng lao động chưa thành niên được biên soạn trong khuôn khổ Dự án Nâng cao năng lực quốc gia nhằm ngăn ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em ở Việt Nam (ENHANCE) với Vụ Pháp chế, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

 3. Lý thuyết thay đổi về chuyển đổi từ kinh tế phi chính thức sang kinh tế chính thức ở Việt Nam

  Ngày 22 tháng 9 năm 2023

  Lý thuyết thay đổi này tạo ra một khung khổ có thể giúp Việt Nam đẩy nhanh tiến bộ hướng tới tầm nhìn về một xã hội công bằng và hài hòa cũng như một nền kinh tế bền vững, bao trùm toàn diện.

 4. Rút bảo hiểm xã hội một lần ở Việt Nam: Xu hướng, thách thức và khuyến nghị

  Ngày 31 tháng 8 năm 2023

  Báo cáo tóm tắt về rút bảo hiểm xã hội một lần ở Việt Nam được thực hiện bởi Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) và Ngân hàng Thế giới (WB).

 5. Hệ thống hưu trí đa tầng ở Việt Nam: Đặc điểm và các phương án thiết kế

  Ngày 31 tháng 8 năm 2023

  Báo cáo đưa ra các phương án lựa chọn và cân nhắc quan trọng cho việc kết hợp lương hưu có đóng góp và không đóng góp vào một hệ thống đa tầng nhất quán ở Việt Nam.

 6. Mở rộng kinh tế thông qua Đầu tư Xã hội ở Việt Nam (Bản tóm tắt chính )

  Ngày 23 tháng 8 năm 2023

  Bản tóm tắt tập trung nhấn mạnh vai trò then chốt của các chính sách xã hội trong việc tạo ra tăng trưởng và phát triển kinh tế bao trùm, bền vững và đáp ứng các cú sốc.

 7. Phát triển kinh tế thông qua Đầu tư Xã hội ở Việt Nam (Báo cáo)

  Ngày 23 tháng 8 năm 2023

  Báo cáo tập trung nhấn mạnh vai trò then chốt của các chính sách xã hội trong việc tạo ra tăng trưởng và phát triển kinh tế bao trùm, bền vững và đáp ứng các cú sốc.

 8. Đổi mới động lực tăng trưởng năng suất ở Việt Nam

  Ngày 31 tháng 5 năm 2023

  Vai trò của các thể chế và chính sách thị trường lao động

 9. Tương lai Việc làm Ngành Dệt May: Dự báo và Phát triển Kĩ năng tại Việt Nam để Thúc đẩy Việc làm Thỏa đáng và Nâng cao Năng suất Ngành

  Ngày 30 tháng 4 năm 2023

 10. Khung chương trình Quốc gia về Việc làm Thỏa đáng tại Việt Nam giai đoạn 2022-2026: Tương lai việc làm do chúng ta tạo ra

  Ngày 28 tháng 3 năm 2023

  Đây là Khung chương trình Quốc gia về Việc làm Thỏa đáng tại Việt Nam lần thứ tư giữa ba bên bao gồm các cơ quan Chính phủ, các tổ chức của người sử dụng lao động và người lao để giải quyết các thách thức trong việc đảm bảo đem lại cơ hội làm việc có hiệu quả và thu nhập công bằng cho tất cả phụ nữ và nam giới ở Việt Nam; đảm bảo an toàn tại nơi làm việc và bảo trợ xã hội cho gia đình; viễn cảnh tốt đẹp hơn về phát triển cá nhân và hội nhập xã hội; sự tự do thể hiện mối quan tâm, tổ chức và tham gia của người dân vào những vấn đề có ảnh hưởng đến cuộc sống của họ.

 11. Chuỗi cung ứng điện tử Việt Nam: Thách thức và Cơ hội đối với Việc làm thỏa đáng

  Ngày 10 tháng 3 năm 2023

  Báo cáo đánh giá ngành công nghiệp điện tử tại Việt Nam - ngành xuất khẩu lớn nhất và là một trong những ngành sử dụng lao động lớn nhất tại Việt Nam, với mục tiêu tìm hiểu các cơ hội và thách thức để thúc đẩy việc làm bền vững trong giai đoạn phục hồi sau đại dịch COVID-19.

 12. Thực hiện quá trình chuyển đổi công bằng thông qua việc nâng cao năng lực của các Tổ chức Công đoàn trong Ngành công nghiệp hóa chất và dược phẩm

  Ngày 09 tháng 3 năm 2023

  Dự án nhằm nâng cao kiến thức về kỹ thuật, năng lực quản lý và ảnh hưởng về mặt chính sách của các tổ chức công đoàn tại Malaysia và Việt Nam.

 13. Khoảng trống về số liệu trong thống kê lao động di cư quốc tế ở Việt Nam

  Ngày 01 tháng 1 năm 2023

  Báo cáo này cung cấp một bức tranh về thực trạng dữ liệu thống kê lao động di cư quốc tế tại Việt Nam. Báo cáo sử dụng Cơ sở dữ liệu thống kê lao động di cư

2022

 1. Xây dựng lại tốt hơn đi đôi với bền vững về môi trường và bình đẳng giới: Tóm tắt Báo cáo Quốc gia – Việt Nam

  Ngày 31 tháng 12 năm 2022

  This report provides highlights of the Viet Nam country level findings of the Study, including stakeholder identified priorities and recommendations for enhancing environmental sustainability and gender equality in the sector in Viet Nam.

 2. Đo lường mục tiêu phát triển bền vững chỉ tiêu 10.7.1 về chi phí tuyển dụng của lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài: Kết quả điều tra lao động việc làm năm 2021

  Ngày 22 tháng 12 năm 2022

  Báo cáo “Đo lường mục tiêu phát triển bền vững - chỉ tiêu 10.7.1 về chi phí tuyển dụng của lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài” được xây dựng, sử dụng số liệu của Điều tra lao động việc làm năm 2021. Đây là lần đầu tiên Tổng cục Thống kê công bố nghiên cứu về lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài.

 3. Tài liệu tập huấn Hướng dẫn phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em: Dành cho khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã - Quyển 2

  Ngày 16 tháng 9 năm 2022

  Bộ tài liệu "Hướng dẫn phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em dành cho khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã" được xây dựng trong khuôn khổ hợp tác giữa văn phòng ILO Việt Nam và Liên Minh Hợp tác xã Việt Nam. Đây là bộ tài liệu hướng dẫn tập huấn dành cho cán bộ, nhân viên hợp tác xã.

 4. Tài liệu tập huấn Hướng dẫn phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em: Dành cho khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã - Quyển 1

  Ngày 16 tháng 9 năm 2022

  Bộ tài liệu "Hướng dẫn phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em dành cho khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã" được xây dựng trong khuôn khổ hợp tác giữa văn phòng ILO Việt Nam và Liên Minh Hợp tác xã Việt Nam. Đây là bộ tài liệu hướng dẫn tập huấn dành cho cán bộ, nhân viên hợp tác xã.

 5. Bản tin dự án ENHANCE số 11, Tháng 8 năm 2022

  Ngày 11 tháng 8 năm 2022

  Bản tin số 11 của “Dự án Hỗ trợ kỹ thuật nâng cao năng lực quốc gia Phòng ngừa và Giảm thiểu Lao động trẻ em tại Việt Nam (ENHANCE)” do USDOL tài trợ, giới thiệu những hoạt động chính của Dự án trong 6 tháng qua.

 6. Những thực hành tốt và bài học kinh nghiệm từ Dự án ILO-ENHANCE

  Ngày 27 tháng 7 năm 2022

  Báo cáo này tài liệu hóa những thực hành tốt, các chiến lược và bài học kinh nghiệm của Dự Nâng cao năng lực quốc gia phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em ở Việt Nam (ENHANCE), được thực hiện với sự tài trợ của Bộ Lao động Hoa Kỳ. Báo cáo được xây dựng dựa trên thông tin thu thập được từ các cuộc phỏng vấn tại ba tỉnh mục tiêu của Dự án là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và An Giang. Mục tiêu của báo cáo là nhằm hỗ trợ xây dựng chiến lược cho giai đoạn sau của dự án và việc thực hiện Chương trình hành động quốc gia lần thứ hai của Việt Nam về phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em giai đoạn 2021-2025.

 7. Tài liệu Hướng dẫn Thực hành Phòng ngừa Lao động trẻ em trong Chuỗi cung ứng Thủy sản

  Ngày 28 tháng 6 năm 2022