Ấn phẩm

2022

 1. Tài liệu tập huấn Hướng dẫn phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em: Dành cho khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã

  Ngày 16 tháng 9 năm 2022

  Bộ tài liệu "Hướng dẫn phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em dành cho khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã" được xây dựng trong khuôn khổ hợp tác giữa văn phòng ILO Việt Nam và Liên Minh Hợp tác xã Việt Nam. Đây là bộ tài liệu hướng dẫn tập huấn dành cho cán bộ, nhân viên hợp tác xã.

 2. Tài liệu tập huấn Hướng dẫn phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em: Dành cho khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã

  Ngày 16 tháng 9 năm 2022

  Bộ tài liệu "Hướng dẫn phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em dành cho khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã" được xây dựng trong khuôn khổ hợp tác giữa văn phòng ILO Việt Nam và Liên Minh Hợp tác xã Việt Nam. Đây là bộ tài liệu hướng dẫn tập huấn dành cho cán bộ, nhân viên hợp tác xã.

 3. Bản tin dự án ENHANCE số 11, Tháng 8 năm 2022

  Ngày 11 tháng 8 năm 2022

  Bản tin số 11 của “Dự án Hỗ trợ kỹ thuật nâng cao năng lực quốc gia Phòng ngừa và Giảm thiểu Lao động trẻ em tại Việt Nam (ENHANCE)” do USDOL tài trợ, giới thiệu những hoạt động chính của Dự án trong 6 tháng qua.

 4. Những thực hành tốt và bài học kinh nghiệm từ Dự án ILO-ENHANCE

  Ngày 27 tháng 7 năm 2022

  Báo cáo này tài liệu hóa những thực hành tốt, các chiến lược và bài học kinh nghiệm của Dự Nâng cao năng lực quốc gia phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em ở Việt Nam (ENHANCE), được thực hiện với sự tài trợ của Bộ Lao động Hoa Kỳ. Báo cáo được xây dựng dựa trên thông tin thu thập được từ các cuộc phỏng vấn tại ba tỉnh mục tiêu của Dự án là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và An Giang. Mục tiêu của báo cáo là nhằm hỗ trợ xây dựng chiến lược cho giai đoạn sau của dự án và việc thực hiện Chương trình hành động quốc gia lần thứ hai của Việt Nam về phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em giai đoạn 2021-2025.

 5. Tài liệu Hướng dẫn Thực hành Phòng ngừa Lao động trẻ em trong Chuỗi cung ứng Thủy sản

  Ngày 28 tháng 6 năm 2022

 6. Hướng dẫn phòng ngừa và giảm thiểu LĐTE dành cho cán bộ Công đoàn - Quyển 2

  Ngày 11 tháng 5 năm 2022

  Bộ tài liệu “Hướng dẫn phòng ngừa và giảm thiểu LĐTE dành cho cán bộ Công đoàn” được xây dựng trong khuôn khổ hợp tác giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và “Dự án Hỗ trợ kỹ thuật nâng cao năng lực quốc gia phòng ngừa và giảm thiểu LĐTE tại Việt Nam (ENHANCE)” do Bộ Lao động Mỹ tài trợ.

 7. Hướng dẫn phòng ngừa và giảm thiểu LĐTE dành cho cán bộ Công đoàn - Quyển 1

  Ngày 11 tháng 5 năm 2022

  Bộ tài liệu “Hướng dẫn phòng ngừa và giảm thiểu LĐTE dành cho cán bộ Công đoàn” được xây dựng trong khuôn khổ hợp tác giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và “Dự án Hỗ trợ kỹ thuật nâng cao năng lực quốc gia phòng ngừa và giảm thiểu LĐTE tại Việt Nam (ENHANCE)” do Bộ Lao động Mỹ tài trợ.

 8. Sổ tay hướng dẫn thực hành luật lao động 2019 trong ngành thuỷ sản

  Ngày 21 tháng 4 năm 2022

 9. An toàn vệ sinh lao động trong chuỗi cung ứng cà phê tại Việt Nam: Tóm tắt hoạt động dự án từ tháng 10/2021 – tháng 1/2022

  Ngày 28 tháng 2 năm 2022

 10. Xu hướng Lao động và Xã hội Việt Nam 2021, Triển vọng 2030

  Ngày 11 tháng 2 năm 2022

 11. Bản tin dự án ENHANCE số 10, Tháng 1 năm 2022

  Ngày 28 tháng 1 năm 2022

  Bản tin số 10 của “Dự án Hỗ trợ kỹ thuật nâng cao năng lực quốc gia Phòng ngừa và Giảm thiểu Lao động trẻ em tại Việt Nam (ENHANCE)” do USDOL tài trợ, giới thiệu những hoạt động chính của Dự án trong 7 tháng qua.

 12. Triển vọng Việc làm và Xã hội Thế giới: Xu hướng 2022

  Ngày 17 tháng 1 năm 2022

 13. Phương án mở rộng bao phủ bảo hiểm xã hội tại Việt Nam – Căn cứ đề xuất chế độ trợ cấp trẻ em đa tầng

  Ngày 11 tháng 1 năm 2022

  Ấn phẩm sẽ được sử dụng để hỗ trợ quá trình sửa đổi Luật Bảo hiểm xã hội và thúc đẩy bình đẳng giới trong an sinh xã hội ở Việt Nam.

2021

 1. Báo cáo Quan hệ Lao động 2019

  Ngày 09 tháng 12 năm 2021

  Báo cáo Quan hệ lao động 2019 là một ấn phẩm được ILO và Viện Khoa học Lao động Xã hội (Bộ LĐ-TB&XH) cùng xây dựng, với mong muốn có thêm một tài liệu kỹ thuật tham khảo giúp các nhà nghiên cứu về lao động, các nhà thực hành chính sách và hoạch định chính sách quan hệ lao động có thêm thông tin. Nội dung và các góc nhìn trong Báo cáo được thể hiện qua lăng kính của khung khổ pháp lý cùng thời kỳ, đặc biệt là Bộ luật Lao động năm 2012 và có dự liệu những thay đổi trong Bộ luật Lao động năm 2019.

 2. COVID-19 và việc làm trong ngành du lịch tại khu vực châu Á–Thái Bình Dương

  Ngày 18 tháng 11 năm 2021

  Nghiên cứu tóm tắt của ILO nêu bật tác động nghiêm trọng của đại dịch COVID-19 tới việc làm trong ngành du lịch khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. Ảnh hưởng của đại dịch thể hiện ở số lượng việc làm bị mất đi, chất lượng việc làm suy giảm, và dịch chuyển theo hướng phi chính thức.

 3. Đánh giá Chương trình Hợp tác Quốc gia về Việc làm Bền vững tại Việt Nam giai đoạn 2017 - 2021

  Ngày 14 tháng 10 năm 2021

 4. Khuyến khích doanh nghiệp chuyển dịch sang khu vực kinh tế chính thức

  Ngày 22 tháng 9 năm 2021

  Đề xuất cho Việt Nam dựa trên kinh nghiệm quốc tế

 5. Lao động có việc làm phi chính thức ở Việt Nam: Xu hướng và các yếu tố tác động

  Ngày 17 tháng 9 năm 2021

 6. Để Bảo hiểm Xã hội phù hợp với cuộc sống của phụ nữ: Báo cáo tác động giới tại Việt Nam

  Ngày 17 tháng 9 năm 2021

  Báo cáo “Để Bảo hiểm Xã hội phù hợp với cuộc sống của phụ nữ: Báo cáo tác động giới tại Việt Nam” được xây dựng bởi Tổ chức Lao động quốc tế phối hợp với Hội Liên Hiệp phụ nữ Việt Nam. Báo cáo này cung cấp một cái nhìn tổng thể về khoảng cách giới trong an sinh xã hội, đặc biệt là lương hưu tại Việt Nam, phát sinh từ bất bình đẳng trong thị trường lao động và các quy định bảo hiểm xã hội chưa tối ưu. Báo cáo đưa ra các khuyến nghị quan trọng để tăng mức độ thỏa đáng và thu hẹp khoảng cách giới trong phạm vi bao phủ và mức hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội.

 7. Hiến chương Tổ chức Lao động Quốc tế

  Ngày 08 tháng 9 năm 2021

  Hoạt động của các cơ chế, vụ và ban chức năng khác nhau của Tổ chức Lao động Quốc tế, chức năng của Hội nghị Toàn thể, cũng như việc phê chuẩn và áp dụng các tiêu chuẩn lao động quốc tế được thực hiện theo quy định của Hiến chương.