Tờ rơi - Bạn mong muốn được an toàn và khỏe mạnh khi làm việc trên tàu cá?

Tờ rơi cung cấp thông tin về quyền của người lao động, an toàn và sức khỏe nghề nghiệp tại nơi làm việc cho ngư dân và chủ tàu đánh cá.

Ngành nghề thủy sản đóng vai trò rất quan trọng trong sự phát triển của Việt Nam, góp phần đảm bảo an ninh lương thực, giảm nghèo, tạo sinh kế bền vững, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tạo việc làm cho khu vực nông thôn. Tuy nhiên, những người lao động trên tàu đánh cá vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức khi làm việc trên biển, bao gồm: mức lương thấp, điều kiện ăn ở không đảm bảo, thiếu nước sạch và thức ăn, thiếu trang thiết bị an toàn và thời gian làm việc quá dài. Do điều kiện làm việc và sinh sống khắc nghiệt trên tàu, tai nạn lao động, bệnh tật và tử vong đối với người lao động trên tàu đánh cá cao hơn so với người lao động nói chung (VIFEP, 2022). Tỷ lệ tử vong trung bình hàng năm trên 1.000 người lao động trên tàu đánh cá cao gấp 7 lần so với tổng số người lao động. Đã có trường hợp lao động trên tàu đánh cá bị bóc lột sức lao động, lao động cưỡng bức, phân biệt đối xử, ngược đãi tại nơi làm việc.

Nâng cao nhận thức cho ngư dân và chủ tàu về quyền lao động, an toàn và sức khỏe nghề nghiệp khi làm việc trên tàu đánh cá sẽ góp phần giảm thiểu rủi ro, cải thiện điều kiện làm việc và sinh sống của người lao động, bảo vệ họ khỏi bị bóc lột sức lao động, và lao động cưỡng bức.

Tờ rơi " Bạn mong muốn được an toàn và khỏe mạnh khi làm việc trên tàu cá?" cung cấp thông tin về quyền của người lao động, an toàn và sức khỏe nghề nghiệp tại nơi làm việc cho ngư dân và chủ tàu đánh cá. Tài liệu này được Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) phối hợp với Viện Kinh tế - Quy hoạch Thủy sản Nam Việt Nam (VIFEP) và Nghiệp đoàn nghề cá Việt Nam xây dựng, tham vấn với người lao động, chủ tàu đánh cá, các đối tác ba bên và các chuyên gia. Tài liệu được tài trợ bởi EU thông qua dự án "Các quyền từ tàu tới bờ" của ILO.