Tổng thuật Chính sách

Lương tối thiểu thay đổi ra sao trong khủng hoảng COVID-19 và lạm phát: Tổng quan về khu vực Châu Á - Thái Bình Dương

Bản tổng thuật chính sách này trình bày phân tích toàn diện về mức lương tối thiểu danh nghĩa và thực tế ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương từ năm 2015 đến năm 2022, có xem xét tác động của lạm phát đến sức mua của người lao động.

Tài liệu nghiên cứu dữ liệu sẵn có từ 22 quốc gia, cho thấy xu hướng tích cực về mức lương tối thiểu thực tế trước năm 2020, với mức tăng trung bình từ năm 2015 đến năm 2019 là 2,5% mỗi năm. Tuy nhiên, bắt đầu từ cuối năm 2020, mức lương tối thiểu thực tế đã giảm do lương tối thiểu được điều chỉnh không thường xuyên và do hậu quả lạm phát của đại dịch COVID-19 và các cuộc khủng hoảng khu vực. Giải quyết sự suy giảm này là vô cùng quan trọng để bảo vệ chất lượng đời sống của người lao động và thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững trong khu vực.

Bản Tổng thuật chính sách này cung cấp phân tích toàn diện về mức lương tối thiểu danh nghĩa và thực tế ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương từ năm 2015 đến năm 2022. Bằng cách xem xét tác động của lạm phát, mức lương tối thiểu thực tế cung cấp thông tin có giá trị về sức mua của người lao động theo thời gian và chất lượng cuộc sống về mặt kinh tế của họ. Nghiên cứu tập trung vào 22 quốc gia trong khu vực với dữ liệu sẵn có về hệ thống lương tối thiểu.

Các phát hiện trong nghiên cứu này cho thấy mức lương tối thiểu thực tế trước năm 2020 ở các nước được nghiên cứu có xu hướng tích cực với mức tăng trung bình hàng năm là 2,5% từ năm 2015 đến năm 2019. Tuy nhiên, xu hướng này đã thay đổi vào cuối năm 2020. Mức lương tối thiểu thực tế bắt đầu giảm do lương tối thiểu không được điều chỉnh thường xuyên và mức điều chỉnh tăng không đáng kể trùng với tác động lạm phát của đại dịch COVID-19 và các cuộc khủng hoảng khu vực khác. Kết quả là trong khoảng thời gian từ năm 2020 đến năm 2022, 15 trong số 22 quốc gia đã có sự suy giảm về sức mua của lương tối thiểu. Trong đó, một số quốc gia chứng kiến mức giảm đáng kể từ 2,2 đến 44,7%.

Bản tổng thuật chính sách này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giải quyết xu hướng giảm lương tối thiểu thực tế và nêu bật sự cần thiết phải có các biện pháp toàn diện để bảo vệ chất lượng cuộc sống của người lao động và thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.