Infostory

Tuyển dụng công bằng và việc làm thỏa đáng

Nhân dịp ILO khởi động giai đoạn hai của Sáng kiến Tuyển dụng Công bằng, hãy cùng tìm hiểu xem sáng kiến này giúp cải cách pháp luật và thực tiễn tuyển dụng trên toàn thế giới và cải thiện cuộc sống của người lao động như thế nào.