Flyer

Bộ Luật Lao động 2019: Giải quyết tranh chấp lao động

Ấn phẩm của ILO và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội nêu bật những điểm mới liên quan đến giải quyết tranh chấp lao động trong Bộ Luật Lao động 2019.