Flyer

Bộ Luật Lao động 2019: Hợp đồng lao động

Ấn phẩm của ILO và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội nêu bật những điểm mới liên quan đến hợp đồng lao động trong Bộ Luật Lao động 2019.