Tuyển dụng công bằng

Đưa tin, bài về lao động cưỡng bức và tuyển dụng công bằng: Bộ công cụ của ILO dành cho các nhà báo tại Việt Nam

Bộ công cụ này được xây dựng để giúp các nhà báo tại Việt Nam đưa tin về vấn đề tuyển dụng công bằng và lao động cưỡng bức.

Tài liệu này nhằm hỗ trợ các nhà báo đưa tin, bài về một số vụ việc vi phạm nhân quyền nghiêm trọng nhất. Với bộ công cụ này, bạn có thể:
  • Nâng cao kiến thức của mình về lao động cưỡng bức và tuyển dụng công bằng;
  • Nhận được lời khuyên từ các chuyên gia về cách trình bày những câu chuyện này;
  • Nâng cao kỹ năng của bạn với tư cách là một nhà báo chuyên nghiệp.
Bộ công cụ này do ILO tại Việt Nam biên soạn trong khuôn khổ Dự án Hỗ trợ sửa đổi luật pháp về di cư lao động tại Việt Nam.