Infographic

Làm việc từ xa: Lợi ích và thách thức tiềm tàng

Một số lợi ích hứa hẹn và những thách thức tiềm tàng của làm việc từ xa ảnh hưởng tới người sử dụng lao động, người lao động, và xã hội được tóm tắt tại infographic dưới đây.