Hội thảo tổng kết chiến dịch thanh tra lao động toàn quốc về tăng cường tuân thủ trong ngành chế biến gỗ năm 2019

Với sự hỗ trợ của Dự án Khung khổ Quan hệ Lao động mới, Thanh tra Bộ LĐTBXH sẽ tổ chức một cuộc hội thảo tổng kết chiến dịch thanh tra lao động toàn quốc về “Tăng cường tuân thủ pháp luật lao động của các doanh nghiệp ngành gỗ trong toàn quốc’’ vào tháng 2/2020.