Chương trình đào tạo SCORE về Hợp tác tại nơi làm việc (Chuyên đề 1) và An toàn lao động (Chuyên đề 5) cho các nhà cung cấp nguyên liệu của nhãn hàng H&M tại miền Bắc

Đây là chương trình thử nghiệm của SCORE VN và VCCI HCM với mục đích giới thiệu và thu hút sự quan tâm của các doanh nghiệp mới phía Bắc, đồng thời kêu gọi sự tham gia vào việc triển khai dự án SCORE của các nhà mua hàng quốc tế như H&M.

Với mục đích nâng cao năng lực cán bộ nhân viên, cải thiện môi trường làm việc, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, dự án đã triển khai khóa đào tạo cho các Doanh nghiệp kết hợp chuyên đề 1: Hợp tác tại nơi làm việc và chuyên đề 5: An toàn vệ sinh lao động cho các Doanh nghiệp vừa và nhỏ trong ngành chế tác đồ trang sức.


Khóa đào tạo tập trung cho chuyên đề 1 đã diễn ra vào ngày 05/05/2018 tại Khách sạn Inco, Hà Nam cho 6 Doanh nghiệp trên địa bàn: Công ty Sampo Vina, Công ty Yoohan, Công ty Youme, Công ty Dayeon Bi Jou, Công ty Dasan Vina, Công ty Has Fashion

Qua khóa đào tạo, các Doanh nghiệp đã thành lập được nhóm cải tiến tại nhà máy để tiến hành các hoạt động cải tiến, cải thiện môi trường làm việc, đồng thời cải tiến an toàn vệ sinh lao động tại Doanh nghiệp. Qua sự hợp tác bước đầu này, VCCI HCM và H&M sẽ tiếp tục mở rộng các hoạt động đào tạo cho Doanh nghiệp với mục tiêu hỗ trợ Doanh nghiệp phát triển bền vững.