Tạp chí: An toàn, vệ sinh lao động trong chuỗi cung ứng cà phê ở Việt Nam

Tạp chí ATVSLĐ là một ấn phẩm của Tạp chí Lao động và Công đoàn. Sô này được thực hiện phối hợp với dự án Vision Zero Fund của ILO. Xây dựng chuyên đề "ATVSLĐ trong chuỗi cung ứng cà phê ở Việt Nam", ấn phẩm chuyển tới bạn đọc loạt bài viết về việc triển khai các nội dung của Dự án; vai trò, sự tham gia của các cấp công đoàn trong các hoạt động cụ thể của Dự án và những thành quả bước đầu.

Tin | Ngày 17 tháng 1 năm 2024
Dự án Tăng cường an toàn sức khỏe lao động hợp tác với khu vực công và khu vực tư nhân trong chuỗi cung ứng cà phê ở Việt Nam (ILO Vision Zero Fund Việt Nam, viết tắt là VZF Việt Nam) do Quỹ Vision Zero Fund (VZF), một chương trình toàn cầu nhằm mục đích loại bỏ các tai nạn, thương tích và bệnh tật nghiêm trọng hoặc gây tử vong liên quan đến công việc trong các chuỗi cung ứng toàn cầu triển khai. Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) quản lý Quỹ và thực hiện các dự án thuộc Quỹ - với sự hợp tác của các đối tác toàn cầu và quốc gia. VZF đã và đang có các dự án ở Colombia, Ethiopia, Honduras, Lao PDR, Myanmar, Madagascar, Mexico, và Việt Nam.

Dự án VZF Việt Nam bắt đầu vào tháng 10/2019. Theo chiến lược VZF Toàn cầu 2019-2023, Dự án VZF Việt Nam sẽ phát huy các nhiệm vụ và thế mạnh của nhiều bên liên quan trong khu vực công và tư cũng như các sáng kiến đa bên về cà phê bền vững để thúc đẩy cải thiện ATVSLĐ trong chuỗi cung ứng cà phê ở Việt Nam thông qua quan hệ đối tác và hành động tập thể.

Tạp chí ATVSLĐ số này phối hợp với VZF Việt Nam xây dựng chuyên đề “ATVSLĐ trong chuỗi cung ứng cà phê ở Việt Nam", chuyển tới bạn đọc loạt bài viết về việc triển khai các nội dung của Dự án; vai trò, sự tham gia của các cấp công đoàn trong các hoạt động cụ thể của Dự án và những thành quả bước đầu. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.