Tập huấn giảng viên nguồn góp phần thúc đẩy an toàn lao động trong chuỗi cung ứng cà phê tại Lâm Đồng

Chuỗi sự kiện thuộc khuôn khổ dự án VZF Việt Nam của ILO về tăng cường an toàn và sức khỏe lao động trong chuỗi cung ứng cà phê ở Việt Nam.

Tin | Ngày 15 tháng 12 năm 2021
© ILO
LÂM ĐỒNG – Hai khóa tập huấn giảng viên nguồn về an toàn và sức khỏe lao động trong chuỗi cung ứng cà phê đã được tổ chức tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, từ ngày 29 tháng 11 đến ngày 10 tháng 12 năm 2021.

Khóa tập huấn áp dụng chương trình WIND (chương trình Cải thiện điều kiện làm việc trong Phát triển cộng đồng) dựa trên phương pháp đào tạo theo định hướng hành động của ILO.

Chương trình WIND tập trung vào các cải tiến đơn giản có chi phí thấp đồng thời cung cấp các giải pháp và các công cụ đào tạo thiết thực cho người lao động để nâng cao năng suất, đảm bảo an toàn lao động cũng như khuyến khích trao đổi những kinh nghiệm cải tiến thiết thực cho các trang trại trồng trọt và các cơ sở chế biến nông sản.

Hai khóa tập huấn thuộc khuôn khổ dự án VZF Việt Nam của ILO về tăng cường an toàn và sức khỏe lao động trong chuỗi cung ứng cà phê ở Việt Nam.

Có tổng số 28 người tham gia tập huấn, bao gồm một số nông dân nòng cốt trong ngành cà phê, thành viên hợp tác xã, cán bộ cơ quan nhà nước và các tổ chức phi chính phủ.

Mục đích của chúng tôi là những người tham gia tập huấn sẽ thiết lập một mạng lưới những sứ giả lan tỏa chương trình WIND tại địa phương để đào tạo cho các thành viên khác trong cộng đồng, tư vấn cho nông dân, giám sát, thu thập các cải tiến về an toàn và sức khỏe lao động."

Bà Kristina Kurths, quản lý dự án VZF Việt Nam
Hai khóa tập huấn hướng tới góp phần phúc đẩy văn hóa phòng ngừa an toàn và sức khỏe lao động trong chuỗi cung ứng cà phê ở tỉnh Lâm Đồng.