ILO và MVV Edu hợp tác triển khai đào tạo trực tuyến hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam

ILO và trung tâm đào tạo chuyên nghiệp MVV Edu đã ký kết thỏa thuận chuyển đổi tài liệu đào tạo của ILO thành giải pháp học tập trực tuyến cho doanh nghiệp.

Tin | Ngày 28 tháng 5 năm 2021
HÀ NỘI (ILO News) – Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) và Công ty Cổ phần Giáo dục MVV (MVV Edu) đã ký kết thỏa thuận đối tác công tư để cùng nhau phát triển các giải pháp đào tạo trực tuyến dành cho các doanh nghiệp Việt Nam.

Theo thỏa thuận này , ILO sẽ cung cấp các tài liệu và video đào tạo của Chương trình Phát triển Doanh nghiệp Bền vững (SCORE) giúp các doanh nghiệp nâng cao năng suất và cải thiện điều kiện làm việc.

MVV Edu là một trung tâm đào tạo chuyên nghiệp với sứ mệnh hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam thông qua đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. Với kinh nghiệm thiết kế và cung cấp dịch vụ đào tạo trực tuyến, MVV Edu sẽ chuyển đổi những học liệu thành các khóa học trực tuyến sinh động. Người học sẽ có thể truy cập các khóa học trên nền tảng MVV Everlearn, MVV Uni và trên nền tảng học tập trực tuyến của Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa phía Bắc (SME TAC) thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, một đối tác triển khai dự án của ILO.

Ông Stephan Ulrich, Quản lý Vùng của chương trình ILO SCORE cho biết: “Đây là một sự hợp tác đầy triển vọng đối với chúng tôi. Chúng tôi có thể sử dụng hiệu quả chuyên môn của ILO về lao động, phát triển khu vực tư nhân và chuyên môn của MVV Edu về các giải pháp học tập trực tuyến và tiếp cận doanh nghiệp.”

Chương trình Đào tạo SCORE giới thiệu các thực hành tốt nhất trong lĩnh vực sản xuất và dịch vụ trên thế giới, đồng thời hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Các hoạt động đào tạo tập trung vào việc phát triển các mối quan hệ hợp tác làm việc vì lợi ích chung. Các chuyên đề đào tạo bao gồm các chủ đề như hợp tác tại nơi làm việc, quản lý chất lượng, sản xuất sạch hơn, quản trị nguồn nhân lực và an toàn vệ sinh lao động.

“Nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt Nam là một trong những mục tiêu chính của MVV Edu. Chúng tôi rất hân hạnh được đồng hành cùng ILO trong việc thực hiện mục tiêu này. Một yêu cầu cấp thiết đối với nguồn nhân lực tại Việt Nam là cải thiện trình độ, đào tạo lại kỹ năng và ILO có rất nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực trên. Đây sẽ là một ví dụ điển hình về sự hợp tác giữa một tổ chức quốc tế và một doanh nghiệp giải pháp công nghệ trong nước nhằm đóng góp vào sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam,” ông Nguyễn Thanh Sơn, Chủ tịch MVV Edu nói.

Covid-19 đã thúc đẩy sự chuyển đổi sang hình thức học tập trực tuyến và nó đang nhanh chóng trở thành một trụ cột quan trọng trong công tác nâng cao năng lực cho người lao động."

Ông Stephan Ulrich, Quản lý Vùng của chương trình ILO SCORE
“Covid-19 đã thúc đẩy sự chuyển đổi sang hình thức học tập trực tuyến và nó đang nhanh chóng trở thành một trụ cột quan trọng trong công tác nâng cao năng lực cho người lao động. Chúng tôi cần điều chỉnh các dịch vụ của mình theo thay đổi nói trên và sẽ giới thiệu các khóa học này với các đối tác và cộng đồng doanh nghiệp,” ông Ulich chia sẻ.