An sinh xã hội

Cán bộ công đoàn được đào tạo về bảo vệ sức khỏe xã hội và các lợi ích an sinh xã hội khác liên quan đến sức khỏe

Các hành động được tiến hành để giải quyết các rào cản tiếp cận đối với chăm sóc sức khỏe và tăng cường nhận thức của người lao động về các lợi ích an sinh xã hội liên quan đến sức khỏe, với sự hỗ trợ từ dự án: “Hỗ trợ mở rộng bảo vệ sức khỏe xã hội ở Đông Nam Á” của ILO do Chính phủ Luxembourg tài trợ.

Tin | Ngày 05 tháng 6 năm 2020
HÀ NỘI – Một khóa đào tạo kéo dài ba ngày đã giúp nâng cao kiến thức của cán bộ công đoàn về bảo vệ sức khỏe xã hội và các lợi ích an sinh xã hội khác liên quan đến sức khỏe, để họ có thể làm tốt hơn vai trò là đại diện của công nhân.

Khóa học diễn ra từ ngày 2 đến ngày 4 tháng 6 tại Hà Nội do Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam (VGCL) và Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) phối hợp tổ chức, cũng nhằm tăng cường kỹ năng truyền thông về chủ đề này cho 40 cán bộ công đoàn từ 16 liên đoàn lao động tỉnh và 8 liên đoàn lao động ngành.

Kết quả từ một đánh giá nhanh được thực hiện bởi dự án ILO-Lux và VGCL vào tháng 11 năm 2019 cho thấy các nữ công nhân nhà máy trong khu công nghiệp vẫn còn thiếu kiến thức về các quyền lợi và thủ tục liên quan đến bảo hiểm y tế, thai sản và ốm đau.

Đây là khóa đào tạo đầu tiên về an sinh xã hội và bảo vệ sức khỏe xã hội do Ban nữ công của TLĐLĐ đã tổ chức cho các cán bộ địa phương của họ, với mong muốn sẽ giúp giải quyết những khoảng trống nhận thức đó. Những người tham gia sẽ chuyển giao kiến thức thu được từ khóa đào tạo này cho nữ công nhân nhà máy.

Chang-Hee Lee, Giám đốc Quốc gia ILO Việt Nam, cho biết “Điều quan trọng là các lao động nữ ở Việt Nam phải nhận thức đầy đủ các quyền của họ đối với bảo vệ sức khỏe xã hội và các quyền lợi của họ được bảo vệ và hưởng lợi đầy đủ”.

Bước tiếp theo, dự án ILO-Lux sẽ hỗ trợ TLĐLĐ tổ chức ba diễn đàn truyền thông nhắm đến nữ công nhân nhà máy ở tỉnh Bắc Ninh và Bình Dương. Các bài học rút ra từ các sự kiện thí điểm này sẽ được TLĐLĐ ghi lại để nhân rộng ở các tỉnh khác.