Bình luận và phân tích

 1. Chiếc cầu bắc qua dòng nước siết

  Ngày 09 tháng 7 năm 2021

  Ông André Gama, phụ trách chương trình về An sinh xã hội, Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tại Việt Nam

 2. Đàm phán tiền lương hiệu quả – chìa khóa để mở rộng thị trường nội địa, tạo động lực cho tăng trưởng hậu COVID

  Ngày 29 tháng 4 năm 2021

  Người lao động đồng thời vừa là người tiêu dùng vừa là người tạo ra sản phẩm, TS Chang-Hee Lee, Giám đốc ILO Việt Nam, nhấn mạnh khi chia sẻ một số suy nghĩ về vai trò của Công Đoàn Việt Nam nhân Ngày Quốc tế Lao động.

 3. Trạng thái bình thường mới? Trạng thái bình thường tốt đẹp hơn!

  Ngày 01 tháng 5 năm 2020

  Tổng Giám Đốc ILO, Guy Ryder, cho rằng đại dịch COVID-19 đã vạch trần một cách không thương tiếc những vấn đề tồn tại và bất công nghiêm trọng trong thế giới việc làm của chúng ta.

 4. Phỏng vấn: COVID-19 và ngành gỗ Việt Nam

  Ngày 30 tháng 4 năm 2020

  Chúng tôi đã trò chuyện một số doanh nghiệp đã tham gia SCORE Training trên thế giới để tìm hiểu COVID-19 đã tác động tới họ như thế nào, và họ đã bảo vệ người lao động ra sao. Nhiều doanh nghiệp tỏ ra lạc quan rằng họ sẽ có thể vượt qua thời điểm khó khăn này, và sẽ sớm trở lại “trạng thái bình thường mới” trong trung hạn.

 5. Khủng hoảng kép

  Ngày 15 tháng 4 năm 2020

  TS Lee Chang-Hee, Giám đốc, Tổ chức Lao động Quốc tế tại Việt Nam, nhấn mạn rằng nếu chúng ta không cứu được sinh kế của người dân, cuối cùng chúng ta cũng sẽ thất bại trong việc bảo vệ tính mạng và sức khỏe của họ, và ngược lại.

 6. Đã đến lúc chứng tỏ Việt Nam cũng xuất sắc trong giải quyết các thách thức kinh tế

  Ngày 15 tháng 4 năm 2020

  TS Chang-Hee Lee, Giám đốc Tổ chức Lao động Quốc tế tại Việt Nam, giải đáp một số câu hỏi thường gặp về đại dịch COVID-19 với vấn đề lao động việc làm.

 7. Nền kinh tế mở thay đổi hình thức, phân phối, chất lượng việc làm Việt Nam

  Ngày 11 tháng 2 năm 2020

  Phỏng vấn bà Valentina Barcucci, Chuyên gia Kinh tế Lao động, ILO Việt Nam

 8. Thiếu hụt lao động, tự động hóa và tổ chức của người lao động – Thách thức hay cơ hội?

  Ngày 27 tháng 12 năm 2019

  Tiến sĩ Chang-Hee Lee, Giám đốc ILO Việt Nam, phân tích tác động của những yếu tố mới nổi này đối với công tác quản lý nơi làm việc.

 9. Chính phủ cần tiếp tục tăng cường bảo hiểm y tế xã hội vì một dân số khỏe mạnh

  Ngày 12 tháng 12 năm 2019

  Bà Marielle Phe Goursat, quản lý dự án của ILO về “Hỗ trợ mở rộng diện bao phủ Bảo hiểm y tế ở Đông Nam Á”, chia sẻ về những ưu tiên của dự án và làm thế nào để giúp chương trình bảo hiểm y tế xã hội của Việt Nam bền vững hơn.

 10. Việt Nam luôn nắm bắt được những cơ hội mới và phát huy tốt tiềm lực của mình

  Ngày 17 tháng 10 năm 2019

  Phỏng vấn Bà Rie Vejs-Kjeldgaard, Giám đốc Ban Quan hệ Đối tác và Hỗ trợ các Văn phòng quốc gia, Tổ chức Lao động Quốc tế