Bản tin ILO Việt Nam

Bản tin ILO Việt Nam, tháng 12/2014

Đây là bản tin quý số 10 của ILO Việt Nam.

Bản tin số 10 giới thiệu các vấn đề liên quan đến tiền lương của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế, báo cáo tuân thủ các tiêu chuẩn về an toàn cháy nổ tại các nhà máy tham gia Better Work Việt Nam, và vai trò của hướng nghiệp nhằm giúp thanh niên tiếp cận việc làm tốt hơn. Bản tin cũng đăng tải một phần cuộc phỏng vấn với báo chí của Phó Tổng Giám đốc của ILO phụ trách về Chính sách, bà Sandra Polaski, nhân dịp bà sang thăm Việt Nam.