An toàn và sức khỏe lao động

Cải thiện sự an toàn và sức khỏe của nông dân trồng cà phê tại tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam

Video này giới thiệu về hoạt động dự án của Quỹ ILO Vision Zero nhằm thúc đẩy an toàn và sức khỏe tại nơi làm việc tại các trang trại cà phê ở khu vực Tây Nguyên của Việt Nam thông qua đào tạo và hành động tập thể. Dự án thu hút sự tham gia của các đối tác trong nước và quốc tế, bao gồm các công ty đa quốc gia và các tổ chức phi chính phủ. Những người lao động trong ngành sản xuất cà phê đánh giá cao phương pháp đào tạo và chia sẻ những bài học cũng như thực hành tốt để cải thiện nơi làm việc với những người dân khác trong cộng đồng nhằm thúc đẩy tính bền vững và nhân rộng của dự án.

Ngày xuất bản: Ngày 01 tháng 10 năm 2023 | Quy mô/thời gian: 00:07:38