Bảo vệ sức khỏe xã hội: những điều cần biết

Bảo vệ sức khỏe xã hội là các hoạt động cung cấp dịch vụ y tế với bảo hiểm y tế chi trả phải chăng, hoặc chăm sóc y tế do Chính phủ chi trả.

Ngày xuất bản: Ngày 05 tháng 7 năm 2021 |