COVID-19: Bảo vệ người lao động

Lời khuyên về an toàn sức khoẻ nghề nghiệp tại nơi làm việc

Thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo vệ an toàn và sức khoẻ tại nơi làm việc đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, đồng thời bảo vệ người lao động và xã hội. Chính phủ, người sử dụng lao động và người lao động đều có vai trò trong việc giải quyết khủng hoảng COVID-19, và sự hợp tác chính là chìa khóa để thành công.