COVID-19

5 điều cần biết để làm việc từ xa hiệu quả

Làm thế nào để có thể làm việc từ xa một cách hiệu quả? Hãy xem video để trang bị cho mình những cách thức phù hợp.