Thông cáo báo chí

Tháng Sáu 2012

 1. Lễ khai trương dự án “An toàn vệ sinh lao động trong ngành có nguy cơ cao tại Việt Nam” và Hội thảo quốc gia về “Đẩy mạnh an toàn vệ sinh lao động trong ngành có nguy cơ cao tại Việt Nam”

  Ngày 12 tháng 6 năm 2012

Tháng Sáu 2011

 1. Mít tinh hưởng ứng ngày thế giới phòng chống lao động trẻ em

  Ngày 10 tháng 6 năm 2011

  Ngày 10 tháng 6 năm 2011 tại Hà Nội, Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TBXH) tổ chức Lễ mít-tinh hưởng ứng Ngày Thế giới phòng, chống lao động trẻ em (12 tháng 6 hàng năm) nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng và toàn xã hội về các chiến dịch chấm dứt lao động trẻ em trong điều kiện nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm tại Việt Nam.

Tháng Một 2011

 1. Báo cáo xu hướng việc làm Việt Nam 2010

  Ngày 24 tháng 1 năm 2011

  Báo cáo cung cấp thông tin cập nhật về những biến động của thị trường lao động Việt Nam. Đây là ấn phẩm thứ hai trong loạt báo cáo thường niên nêu bật những yếu tố tích cực đạt được gần đây của thị trường lao động, đồng thời chỉ ra các xu hướng việc làm ảnh hưởng đến quyết định của các chuyên gia hoạch định chính sách và các nhà đầu tư. Báo cáo cũng chỉ ra những mục tiêu việc làm mà Việt Nam đã đạt được.

Tháng Sáu 2010

 1. Ra mắt Báo cáo Xu hướng Lao động và Xã hội Việt Nam 2009-10

  Ngày 23 tháng 6 năm 2010

  This report was launched on 23 June 2010 at Ha Noi, Viet Nam.