Di cư lao động

Cuộc thi truyền thông toàn cầu về lao động di cư năm 2021

Cuộc thi nhằm tôn vinh các tác phẩm báo chí công bằng và không định kiến, góp phần xóa bỏ những cách hiểu sai lệch, bài ngoại và phân biệt đối xử của công chúng đối với lao động di cư và nêu bật những đóng góp tích cực của họ.

Thông cáo báo chí | Ngày 06 tháng 5 năm 2021
Cuộc thi năm nay chú trọng và ưu tiên xem xét những tác phẩm báo chí với chủ đề về tác động của đại dịch COVID-19 tới di cư lao động và tuyển dụng công bằng, bao gồm cả những đóng góp của lao động di cư làm công việc chăm sóc, cũng như những câu chuyện về lao động di cư giúp việc gia đình, nhằm kỷ niệm 10 năm Công ước về Lao động Giúp việc gia đình (Số 189) của ILO được thông qua.

Đối tượng tham gia cuộc thi là các nhà báo chuyên nghiệp và sinh viên. Hội đồng giám khảo gồm những chuyên gia về di cư quốc tế và các nhà báo sẽ lựa chọn người đạt giải dựa trên các tiêu chí: tính sáng tạo, tính chính xác, không định kiến, bảo vệ người lao động và thể hiện hình ảnh tích cực khi đưa tin về lao động di cư (xem Điều khoản và Điều kiện để biết chi tiết).

Thể thức tham dự

Điền đơn tham dự trực tuyến thuộc hạng mục “chuyên nghiệp” hoặc “sinh viên”. Bài tham gia dự thi có thể thuộc thể loại bài viết, phóng sự ảnh, truyền thông đa phương tiện, báo hình và/hoặc báo tiếng. Sinh viên được gửi dự thi những tin bài đã hoặc chưa được đăng tải. Xin xem Điều kiện và điều khoản tại đây để biết thêm chi tiết.

Tác phẩm dự thi đủ điều kiện phải là tin bài được đăng tải trong khoảng thời gian từ 15 tháng 10 năm 2020 đến 15 tháng 10 năm 2021. Có thể gửi bài dự thi bằng bất cứ ngôn ngữ nào, tuy nhiên cần cung cấp kèm theo bản dịch bằng tiếng Anh, tiếng Pháp hoặc tiếng Tây Ban Nha nếu một phần hay toàn bộ bản gốc của bài dự thi sử dụng ngôn ngữ khác ngoài ba ngôn ngữ nêu trên.

Mốc thời gian chính

Hạn cuối gửi bài dự thi sử dụng Đơn tham dự trực tuyến: 15 tháng 10 năm 2021 (muộn nhất là 23:59, theo giờ Trung Âu)
Tháng 12 năm 2021: Công bố tác giả đạt giải nhân kỷ niệm ngày Người Di cư Quốc tế (người đạt giải sẽ được liên hệ trước).

Giải thưởng

Cuộc thi sẽ trao ba giải thưởng cho các nhà báo chuyên nghiệp và một giải thưởng cho sinh viên. Tác giả đạt giải có thể lựa chọn nhận giải thưởng bằng tiền mặt (trị giá 1.200 đô la Mỹ đối với giải thưởng dành cho nhà báo chuyên nghiệp và 500 đô la Mỹ đối với giải thưởng dành cho sinh viên) hay lựa chọn một học bổng để tham dự một khóa học tại Trung tâm Đào tạo Quốc tế tại Turin về tuyển dụng công bằng hay di cư lao động vào năm 2022 (Xin xem Điều khoản và Điều kiện tại đây để biết thêm chi tiết).

Chủ đề dự thi

Khuyến khích bài dự thi tập trung vào các chủ đề dưới đây:

Tác động của đại dịch COVID-19 tới di cư lao động và tuyển dụng công bằng, bao gồm cả những đóng góp của nhân viên chăm sóc

Đề cập đến những tác động của đại dịch COVID-19 tới di cư lao động quốc tế, các thực hành tuyển dụng lao động di cư và tới cuộc sống của lao động di cư và gia đình họ. Khuyến khích những tin bài nêu bật những tác động của đại dịch tới quyền được hưởng việc làm thỏa đáng bao gồm điều kiện làm việc đầy đủ, chế độ trả lương, hỗ trợ hồi hương và tiếp cận dịch vụ chăm sóc y tế và an sinh xã hội cũng như nguy cơ bị bóc lột và lạm dụng của lao động di cư.

Lao động di cư giúp việc gia đình

Đề cập đến tầm quan trọng của việc đảm bảo việc làm thỏa đáng cho lao động giúp việc gia đình, bao gồm quyền được hưởng các chế độ bảo vệ tối thiểu theo luật lao động và ghi nhận những đóng góp về xã hội và kinh tế của lao động giúp việc gia đình.


Để biết thêm thông tin, vui lòng xem Điều khoản và Điều kiện.

Cuộc thi này nhận được sự hỗ trợ từ Tổng Công đoàn Quốc tế, Tổ chức Quốc tế của Người sử dụng lao độn, Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc, Liên đoàn Nhà báo Quốc tế, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, báo Equal Times, Trung tâm Đoàn kết và Diễn đàn Di cư Châu Á. Cuộc thi năm nay được thực hiện với sự hỗ trợ của dự án “Hành động toàn cầu nhằm cải thiện khuôn khổ tuyển dụng lao động di cư (REFRAME) do Liên minh Châu Âu tài trợ và dự án “Chương trình Toàn diện về Tuyển dụng Công bằng Pha II” (FAIR II) do Cơ quan hợp tác phát triển Thụy Sỹ tài trợ.


Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: labour-migration-media-competition@ilo.org