Sự kiện sắp tới

ILO tổ chức Hội nghị Cấp cao Toàn cầu trực tuyến về COVID-19 và Thế giới Việc làm

Thông tin báo chí | Ngày 29 tháng 6 năm 2020
GENEVA – ILO sẽ tổ chức Hội nghị Cấp cao về COVID-19 và Thế giới Việc làm bằng hình thức trực tuyến trong thời gian từ 1-2 tháng 7 và 7-9 tháng 7 năm 2020.

Đây sẽ là Hội nghị trực tuyến lớn nhất từ trước đến nay, tập hợp người lao động, người sử dụng lao động và các chính phủ. Họ sẽ cùng nhau thảo luận cách thức giải quyết tác động về kinh tế xã hội gây nên bởi đại dịch đã vạch trần mức độ đặc biệt dễ bị tổn thương của hàng triệu người lao động và doanh nghiệp.

Đại biểu tham dự cũng sẽ bàn thảo cách thức thế giới việc làm có thể tái thiết tốt hơn trong công cuộc phục hồi sau đại dịch.

Các sự kiện cấp khu vực sẽ diễn ra trong hai ngày 1-2 tháng 7, sau đó là ba ngày dành cho các cuộc thảo luận cấp toàn cầu, từ ngày 07 đến 09 tháng 7.

Hội nghị Cấp cao Toàn cầu sẽ xét đến một loạt các vấn đề, bao gồm:
  • Làm thế nào để thúc đẩy việc làm đầy đủ và năng suất trong môi trường mới này
  • Cần phải làm gì để giải quyết tình trạng đặc biệt dễ bị tổn thương trong thế giới việc làm đã biểu hiện rõ trong đại dịch này
  • Đối tượng người lao động nào cần hỗ trợ và chú trọng đặc biệt
  • Làm thế nào để đặt vấn đề xóa đói giảm nghèo trở thành mục tiêu trọng tâm của quá trình phục hồi sau đại dịch
  • Làm thế nào để cộng đồng quốc tế có thể cùng nhau tập hợp lại với một mục đích chung thực sự và cùng cống hiến để thực hiện Chương trình Nghị sự 2030 của Liên Hợp Quốc.
Phóng viên có thể theo dõi các cuộc thảo luận trên trang Hội nghị Cấp cao Toàn cầu của ILO. Hội nghị Cấp cao sẽ diễn ra sau buổi công bố Báo cáo nhanh số 5 của ILO: COVID-19 và thế giới việc làm vào ngày 30 tháng 6 năm 2020. Báo cáo phân tích tác động của đại dịch COVID-19 đến thị trường lao động trên toàn thế giới.