Lễ khai trương dự án “An toàn vệ sinh lao động trong ngành có nguy cơ cao tại Việt Nam” và Hội thảo quốc gia về “Đẩy mạnh an toàn vệ sinh lao động trong ngành có nguy cơ cao tại Việt Nam”

Thông cáo báo chí | Ngày 12 tháng 6 năm 2012
Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (Bộ LĐTBXH) tổ chức khai trương dự án “An toàn vệ sinh lao động trong các ngành có nguy cơ cao tại Việt Nam” (RAS/12/50M/JPN) và Hội thảo quốc gia về “Đẩy mạnh An toàn vệ sinh lao động trong các ngành có nguy cơ cao tại Việt Nam” vào ngày 12 tháng 06 năm 2012 tại khách sạn Melia, 44B Lý Thường Kiệt, Hà nội trên cơ sở Công văn số 214/TTg-HTQT của Chính phủ ngày 17 tháng 02 năm 2012 và Quyết định phê duyệt dự án của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội số 601/QĐ/LDTBXH ngày 17 tháng 05 năm 2012.

12 June 2012

Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (Bộ LĐTBXH) tổ chức khai trương dự án “An toàn vệ sinh lao động trong các ngành có nguy cơ cao tại Việt Nam” (RAS/12/50M/JPN) và Hội thảo quốc gia về “Đẩy mạnh An toàn vệ sinh lao động trong các ngành có nguy cơ cao tại Việt Nam” vào ngày 12 tháng 06 năm 2012 tại khách sạn Melia, 44B Lý Thường Kiệt, Hà nội trên cơ sở Công văn số 214/TTg-HTQT của Chính phủ ngày 17 tháng 02 năm 2012 và Quyết định phê duyệt dự án của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội số 601/QĐ/LDTBXH ngày 17 tháng 05 năm 2012.

Tham gia Lễ khai trương dự án và Hội thảo có ông Phạm Minh Huân, Thứ trưởng Bộ LĐTBXH; ông Hà Tất Thắng, Cục trưởng Cục An toàn Lao động; bà Đỗ Thị Thúy Nguyệt, Phó Cục trưởng Cục An toàn lao động, Trưởng Ban Quản lý dự án; ông Gyorgy Srizraczki, Giám đốc Văn phòng ILO tại Việt Nam và ông Shinichi Ozawa, Cố vấn trưởng, Điều phối viên tổng thể Chương trình hợp tác Đa-song phương ILO/Nhật Bản, Văn phòng ILO Khu vực Châu Á và Thái Bình Dương. Tham dự sự kiện còn có gần 80 đại biểu đại diện các đơn vị liên quan của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam, Liên minh hợp tác xã Việt Nam, đại diện các Bộ, ban ngành có liên quan và lãnh đạo các Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Liên đoàn lao động từ năm tỉnh tham gia dự án.

Sau khi thực hiện thành công dự án giai đoạn 1 về “Hỗ trợ thực hiện hiệu quả Chương trình quốc gia về An toàn vệ sinh lao động ở Việt Nam” giai đoạn 2009-2011 (RAS/08/07M/JPN), Chính phủ Nhật Bản tiếp tục hỗ trợ thực hiện dự án “An toàn vệ sinh lao động trong các ngành có nguy cơ cao ở Việt Nam”. Đây là một bộ phận trong Chương trình hợp tác Đa-song phương ILO/Nhật Bản và là một cấu phần của Dự án “An toàn vệ sinh lao động trong các ngành có nguy cơ cao ở Khu vực Đông Nam Á”. Mục tiêu tổng thể của dự án là đẩy mạnh công tác ATVSLĐ tại Việt Nam thông qua thực hiện hiệu quả khung chính sách trong các ngành có nguy cơ cao (xây dựng, khai khoáng và hóa chất) và hỗ trợ nhóm lao động dễ bị tổn thương nhằm bảo đảm thực hiện công tác ATVSLĐ một cách bền vững. Bên cạnh đó, dự án sẽ tăng cường hợp tác về ATVSLĐ với các nước ASEAN và góp phần thực hiện Chính sách Một Liên hợp quốc tại Việt Nam. Dự án cũng sẽ góp phần quan trọng vào việc thực hiện Chương trình hợp tác quốc gia về Việc làm Bền vững giữa Việt Nam và ILO giai đoạn 2012-2016.

Thực hiện tốt công tác ATVSLĐ là yếu tố then chốt nhằm đảm bảo việc làm bền vững cho mọi người lao động, phòng tránh tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp. Được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước và sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế, Việt Nam hiện đang thực hiện Chương trình quốc gia về ATVSLĐ lần 2 (2011-2015) sau khi thực hiện thành công Chương trình quốc gia lần 1 (2006-2010) nhằm đẩy mạnh công tác ATVSLĐ và đảm bảo an toàn, sức khỏe cho người lao động tại nơi làm việc. Mặc dù đã đạt được nhiều kết quả khả quan, song do sự phát triển kinh tế nhanh chóng, sự gia tăng số lương các doanh nghiệp vừa và nhỏ và lực lượng lao động, Việt Nam đang phải đối mặt với sự gia tăng về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và sự ô nhiễm môi trường. Theo thống kê của Bộ LĐTBXH, trong năm 2011, cả nước xảy ra gần 6.000 vụ tai nạn lao động làm 6.154 người bị nạn, trong đó có 574 người chết, 1.314 người bị thương nặng, tăng 16% so với năm 2010. Các ngành xây dựng, khai khoáng và hóa chất là ba ngành có tỉ lệ tai nạn lao động cao nhất. Trong 5 năm gần đây, từ 2005-2009, số vụ tai nạn lao động trong ngành xây dựng chiếm tỷ lệ 36%, trong khai thác khoáng sản chiếm gần 20% tổng số các vụ tai nạn lao động nghiêm trọng. Bên cạnh nguy cơ tai nạn, người lao động tại các công trường xây dựng, trong các khu khai thác khoáng sản, và các doanh nghiệp hoá chất còn bị ảnh hưởng nhiều đến sức khoẻ do môi trường lao động bị ô nhiễm, thường phải tiếp xúc nhiều với bụi, hoá chất độc hại và phải đối mặt với nguy cơ mắc các bệnh phổi nghề nghiệp, ung thư phổi.

Trong ba năm thực hiện (2012-2014), dự án sẽ tập trung vào hai mục tiêu cụ thể: Nâng cao việc thực thi các tiêu chuẩn về ATVSLĐ trong những ngành có nguy cơ cao trong khuôn khổ Chương trình quốc gia về ATVSLĐ lần thứ hai; Hạn chế, phòng ngừa những mối nguy cơ và độc hại do amiăng và các hóa chất khác gây ra đối với sức khoẻ của người lao động trên cơ sở phối hợp vớí Bộ Y tế và Tổ Chức Y tế Thế giới. Dự án sẽ hỗ trợ thành lập hệ thống các ban ATVSLĐ ba bên và nâng cao năng lực của người lao động, người sử dụng lao động và tổ chức đại diện của họ trong việc phòng ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp; bảo vệ người lao động trong nhóm dễ bị tổn thương thông qua các công cụ tập huấn có sự tham gia của ILO và cải thiện hệ thống báo cáo tai nạn lao động-bệnh nghề nghiệp trên cơ sở phối hợp với Hệ thống bảo hiểm tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp quốc gia.

Đối tượng thụ hưởng của dự án sẽ là những người làm công tác ATVSLĐ, người lao động, người sử dụng lao động, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, khu vực kinh tế phi chính thức và nông thôn tại 5 tỉnh (Bắc Kạn, Hải Phòng, Hà Tĩnh, Quảng Ngãi và Đồng Nai). Đối tác chính của Dự án là Cục An toàn lao động, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Các cơ quan, tổ chức liên quan và các tỉnh tham gia dự án đóng vai trò hết sức quan trọng trong quá trình thực hiện thành công các mục tiêu của dự án.

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ:

Nguyễn Thị Minh Nguyệt

Phó phòng Thông tin tuyên truyền huấn luyện, Cục ATLĐ

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Số 2, Đinh Lễ, Hà nội

ĐT: 0121 333 9186

Email: nguyet_molisa@yahoo.com

Nguyễn Ngọc Duyên

Dự án ATLĐ – Văn phòng ILO tại Việt Nam

48-50 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà nội

ĐT: 0912 08 06 82

Email: duyen@ilo.org