Bản tin ILO Việt Nam, tháng 9/2015

Điểm nhấn của bản tin số 13 là bài phỏng vấn với tân Giám đốc ILO Việt Nam, ông Chang-Hee Lee. Bản tin quý lần này cũng đăng tải các thông tin liên quan đến đề xuất tăng lương tối thiểu vùng, dự thảo kế hoạch quốc gia loại trừ amiăng, và hiệu quả của những trung tâm hỗ trợ lao động di cư trong việc giúp đỡ người lao động đưa ra quyết định đúng đắn.