Việc làm xanh

Nhiệm vụ của ILO là đảm bảo việc làm xanh là việc làm bền vững.

Xem thêm ảnh về việc làm xanh tại thư viện ảnh của ILO trên Flickr
Việc làm xanh giúp giảm tác động của các doanh nghiệp và ngành kinh tế lên môi trường, và dần đạt đến mức độ bền vững. Cụ thể là hỗ trợ việc làm có xu hướng bảo vệ hệ sinh thái và đa dạng sinh học; giảm năng lượng, vật liệu và nước tiêu thụ thông qua các chiến lược hiệu quả; cắt giảm lượng khí thải carbon trong kinh tế; và tổi thiểu hoặc xóa bỏ hoàn toàn chất thải công nghiệp trên mọi hình thức.

Tham gia Sáng kiến Việc làm xanh của Liên Hợp Quốc, nhiệm vụ của ILO là đảm bảo việc làm xanh là việc làm bền vững – vừa giúp xóa đói giảm nghèo vừa bảo vệ môi trường

Tại Việt Nam, ILO chung tay cùng các tổ chức khác của Liên Hợp Quốc và các đối tác phát triển để hiện thực hóa tiềm năng của việc làm xanh và đưa quá trình chuyển đổi thị trường lao động theo hướng tích cực trong bối cảnh biến đổi khí hậu đang diễn ra.

ILO liên tục cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho các đối tác, bao gồm Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (VGCL), Liên minh Hợp tác xã Việt Nam (VCA),Tổng Cục Dạy nghề và Bộ Lao động Thương binh và Xã hội để thực hiện các công cụ và các chương trình đào tạo trọn gói của ILO về phát triển kinh doanh và doanh nghiệp. Các công cụ và chương trình tập huấn này sẽ lồng ghép nội dung khác như giới, môi trường và việc làm xanh. Một hoạt động chính là phối hợp với các cơ quan nói trên và các bên liên quan khác mở rộng các dịch vụ hỗ trợ phát triển kinh doanh phù hợp, đặc biệt dành cho các doanh nghiệp quy mô vừa, nhỏ và siêu nhỏ trong khuôn khổ Chương trình 1 triệu người lao động của Chính phủ.

Xem thêm thông tin về Việc làm xanh tại: