Серія технічних публікацій: Насильство та домагання у сфері праці

У червні 2019 року було прийнято Конвенцію МОП № 190 про викорінення насильства та домагань у сфері праці та супровідну Рекомендацію МОП № 206. Конвенція МОП № 190 та Рекомендація МОП № 206 є першими міжнародними трудовими нормами, які забезпечують загальну основу для запобігання та викорінення насильства та домагань у сфері праці, включаючи ґендерно-обумовлені насильство та домагання. МОП підготувала серію коротких публікацій, в яких наведено огляд інструментів та конкретних тем, що мають особливе значення при вирішенні проблеми насильства і домагань у сфері праці.

Ця стисла публікація ознайомлює зі змістом та ключовими положеннями Конвенції МОП № 190 та Рекомендації МОП № 206.

Сексуальні домагання – поширене явище, яке підриває рівність у сфері праці. Незважаючи на те, що кожен може зазнати впливу цього явища, сексуальні домагання особливо впливають на жінок та посилюють стереотипи щодо їх здібностей та прагнень. У цій публікації наведено приклади  сексуальних домагань у сфері праці, їх елементи, причини та наслідки, а також можливі заходи щодо запобігання та захисту від цього явища.

Хоча домашнє насильство може виникнути вдома, воно може поширюватись на сферу праці. У цій публікації наведено  огляд того, як домашнє насильство взаємозв’язане зі сферою праці, а також як заходи у сфері праці можуть пом'якшити вплив цього явища.

За оцінками, люди з обмеженими можливостями становлять приблизно 15 відсотків світового населення. Вони можуть зазнавати конкретних форм насильства та домагань і непропорційно страждати від них. Ця публікація описує різні фактори та обставини, які можуть обумовлювати виникнення насильства та домагань щодо людей з обмеженими фізичними можливостями у сфері праці, та пропонує певні заходи, які можуть бути прийняті в рамках Конвенції МОП № 190 для їх подолання.
 У сфері праці ВІЛ є важливим фактором, що збільшує ризик насильства та домагань, а піддавання особи насильству та домаганням може збільшувати ризик передачі ВІЛ. У цій публікації розглядається зв’язок між стигмою, пов'язаною з ВІЛ, дискримінацією, насильством та домаганнями у сфері праці, а також конкретні форми насильства та домагань на основі реального або приписуваного ВІЛ-статусу. Вона також висвітлює деякі елементи, які слід враховувати при вжитті заходів для запобігання та подолання насильства та домагань, пов’язаних із ВІЛ у сфері праці, та досліджує, як в цьому плані можуть бути використані програми дій, передбачені Конвенцією МОП № 190.