xxСоздавање здрави и безбедни работни места

Апликација со контролни точки за спречување на стресот на работа

Оваа апликација за мобилни уреди ви овозможува да креирате интерактивни контролни списоци од контролни точки за стрес што може да се користат во работното окружување. Постојат вкупно 50 контролни точки. Апликацијата вклучува, исто така, препораки од најдобрите практики за преземање мерки и спроведување ефективни подобрувања во однос на спречувањето на стресот на работното место.

Преземете ја апликацијата

  • верзија за iOS (ако вашиот уред е поставен на македонски јазик, по преземањето апликацијата ќе се прикаже на истиот јазик)
  • верзија за Android

Верзија на апликацијата за телефон

Својства

  • Пристап до детални описи на контролните точки со илустрации
  • Креирајте кориснички контролни списоци, подредувајте ги контролните точки според приоритетот и внесувајте забелешки
  • Извезете ги вашите контролни списоци и забелешки со вклучен датум

За кого е наменета апликацијата?

Апликацијата е наменета за сите лица што се заинтересирани за спречување на стресот на работното место: државните органи, раководства на претпријатија и организации, синдикати, вработените во службите за човечки ресурси и практичарите од областа на безбедност и здравје при работа.

Верзија на апликацијата за таблет

Повеќе апликации