Aplikacija o Kontrolnim tačkama za prevenciju stresa na radu

Ova mobilna aplikacija omogućava vam da kreirate interaktivne kontrolne tačke o stresu na radu koje se mogu korisiti na radnom mestu. Ukupno ima 50 kontrolnih tačaka. Aplikacija takođe obuhvata preporuke najboljih praksi za delovanje na terenu i primenu delotvornih unapređenja u cikju prevencije stresa na radu.