VODIČ U 5 KORAKA o vršenju procjena rizika na radnom mjestu za poslodavce, radnike i njihove predstavnike

Ovaj vodič ima za cilj da pomogne poslodavcima, radnicima i njihovim predstavnicima da procijene zdravstvene i sigurnosne rizike na radnom mjestu.

Kako procijeniti rizike na radnom mjestu? Pratite pet koraka u ovoj brošuri:

Korak 1: Identificirajte opasnosti;
Korak 2: Utvrdite ko može biti u opasnosti i kako;
Korak 3: Ocijenite rizik – Identificirajte i odlučite o mjerama kontrole sigurnosnog i zdravstvenog rizika;
Korak 4: Evidentirajte ko je zadužen za sprovođenje koje mjere kontrole rizika i vremenski okvir;
Korak 5: Evidentirajte nalaze, nadgledajte i revidirajte procjenu rizika i ažurirajte kada je potrebno.

Šablon koji je dat kao primjer u ovom vodiču je dizajniran da prikaže logične korake u procjeni rizika i također je od koristi za evidentiranje nalaza u jednostavnom i pristupačnom formatu.

Procjena rizika na radnom mjestu je jedan od ključnih alata za poboljšanje profesionalnih sigurnosnih i zdravstvenih uslova na radu. Dakle, procjena rizika igra važnu ulogu kada je riječ o zaštiti radnika i preduzeća, kao i o poštivanju zakona u mnogim zemljama. Ona pomaže svima da se usredotoče na rizike koji su zaista važni na radnom mjestu – one koji potencijalno mogu biti stvarno štetni.

Dobro urađena procjena rizika na radnom mjestu će doprinijeti zaštiti radnika kroz otklanjanje ili minimiziranje opasnosti i rizika vezanih za rad. To također treba koristiti preduzećima u smislu bolje organizacije radnih praksi što potencijalno može dovesti do veće produktivnosti.

Metodologija opisana u ovom vodiču nije jedini način izrade procjene rizika. Postoje i druge dobre metode, naročito za kompleksnije rizike i okolnosti. Međutim, vjerujemo da je ova metoda najdirektnija za većinu organizacija, a naročito za mala i srednja preduzeća.