Studiul naţional privind sistemul de înregistrare şi comunicare a accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale din Republica Moldova

Studiul este bazat pe prevederile standardelor relevante ale Organizaţiei Internaţionale a Muncii (OIM) şi are drept scop: 1) explorarea practicilor de bază şi a procedurilor aplicate în domeniu, la nivel naţional şi la locul de muncă; şi 2) oferirea unor informaţii pentru a promova aplicarea unui sistem coerent şi armonizat de colectare, înregistrare şi comunicare a datelor fi abile în domeniul respectiv şi a datelor statistice la locul de muncă, atât la nivel naţional şi internaţional.

OIM a adoptat standarde internaţionale în vederea stabilirii unei abordări armonizate a managementului SSM, care include raportarea şi comunicarea accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale. Instrumentele principale în acest sens includ Protocolul din 2002 (Protocolul 155) la Convenţia (nr. 155) privind Igiena şi Securitatea Muncii din 1981 şi Codul de Practici al OIM privind "Înregistrarea şi comunicarea accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale". De asemenea, trebuie remarcat faptul că OIM, cu sprijinul Uniunii Europene şi al Agenţiei Suedeze de Dezvoltare Internaţională, elaborează în prezent linii directoare pentru perfecţionarea sistemului de înregistrare şi comunicare a accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale.

În procesul de colectare a datelor pentru acest studiu, consultantul a studiat standardele recomandate ale OIM şi actele legislative şi normative naţionale conexe. În plus, consultantul a avut întrevederi cu profesionişti care se ocupă de administrarea diferitelor aspecte ale înregistrării şi comunicării accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale şi care reprezintă următoarele organizaţii şi instituţii: sindicatele şi patronatele, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Inspecţia Muncii, Centrul Naţional de Sănătate Publică, Biroul Naţional de Statistică şi Casa Naţională de Asigurări Sociale.

Constatările şi recomandările preliminare ale studiului au fost validate de participanţii la Atelierul naţional tripartit, care a avut loc pe 26 ianuarie 2012 în Chişinău. La recomandarea reprezentanţilor Guvernului şi partenerilor sociali, recomandările studiului vor fi integrate în Programul naţional în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă pe anii 2012–2016 în vederea implementării ulterioare a acestora.

Publicat în cadrul proiectului “O mai bună securitate si sănătate în muncă prin prisma Agendei privind Munca Decentă” cu susţinerea financiară a Uniunii Europene.