Các đoạn phim ngắn và các tờ thông tin về an toàn và vệ sinh lao động

An toàn và vệ sinh tại nông trại, tại xưởng sửa chữa ô-tô và tại xưởng gỗ

Các đoạn phim ngắn và các tờ thông tin về an toàn và vệ sinh lao động miêu tả thực hành làm việc an toàn liên quan đến những yếu tố nguy hiểm cụ thể thường gặp tại nông trại, xưởng sửa chữa ôtô và xưởng gỗ. Những đoạn phim ngắn và các tờ thông tin này dành cho những người sử dụng lao động và người lao động trong các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, kể cả trong khu vực kinh tế phi chính thức. Tuân thủ hướng dẫn trong các đoạn phim và các tờ thông tin sẽ góp phần đảm bảo an toàn và sức khỏe cho người lao động trong các lĩnh vực này.

Resource list | 14 October 2015

An toàn và vệ sinh tại nông trại

 • Tiếp xúc với ĐỘNG VẬT
 • Mang vác VẬT NẶNG
 • Sử dụng và cất giữ HÓA CHẤT
 • Làm việc với MÁY MÓC


An toàn và vệ sinh tại xưởng sửa chữa ô-tô

 • SỬA CHỮA LỐP XE
 • CHÁY NỔ
 • Làm việc dưới gầm xe Ô-TÔ/RƠ-MOÓC
 • CÁC CHẤT ĐỘC HẠI


An toàn và vệ sinh tại xưởng gỗ

 • Làm việc với MÁY MÓC
 • BỤI GỖ
 • TRƠN TRƯỢT VÀ VẤP NGÃ
 • TIẾNG ỒN