Tại xưởng sửa chữa ô-tô

An toàn và vệ sinh tại xưởng sửa chữa ô-tô

Các tờ thông tin về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp miêu tả thực hành làm việc an toàn liên quan đến những yếu tố nguy hiểm thường gặp tại nông trại, xưởng sửa chữa ôtô và xưởng gỗ. Những tờ thông tin này dành cho người sử dụng lao động và người lao động trong các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, kể cả trong khu vực kinh tế phi chính thức. Tuân thủ hướng dẫn trong các tờ thông tin sẽ góp phần đảm bảo an toàn và sức khỏe cho người lao động trong các lĩnh vực này. Mỗi chủ đề có kèm theo một đoạn phim ngắn minh họa.

● SỬA CHỮA LỐP XE
● CHÁY NỔ
● Làm việc dưới gầm xe Ô-TÔ/RƠ-MOÓC
● CÁC CHẤT ĐỘC HẠI