ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY: Dziennik Ustaw 2005, No. 212, item 1769