ILO gyakorlati útmutató HIV/AIDS és a munka világa

A jelen útmutató az ILO és tripartit partnereinek együttműködésével és nemzetközi partnerek bevonásával készült. Az útmutató felbecsülhetetlen értékű gyakorlati irányelveket fogalmaz meg a politikai döntéshozók, a munkáltatói és munkavállalói szervezetek és egyéb társadalmi partnerek számára a megfelelő munkahelyi politika, prevenciós és kezelési programok kialakítása illetve megvalósítása, valamint olyan stratégiák létrehozása érdekében, amelyekkel az informális ágazatokban dolgozó munkavállalókat is elérhetik.

A HIV/AIDS velünk élő fenyegetést jelent a munka világában is: a járvány a munkaerő legtermelékenyebb rétegét érinti, csökkenti a jövedelmeket, és a csökkenő termelékenység, a növekvő munkaerő-költségek, valamint a kieső készségek és tapasztalatok miatt az összes ágazatban óriási költségeket ró a vállalatokra. Emellett, a járvány az alapvető munkahelyi jogokat is érinti, különösképpen a HIV/AIDS vírussal fertőzött munkavállalókkal szemben alkalmazott hátrányos megkülönböztetés és megbélyegzés miatt. A járvány és annak hatása leginkább a veszélyeztetett társadalmi csoportokat, így a nőket és a gyermekeket sújtja, s ezáltal növeli a már meglévő nemek közötti egyenlőtlenséget, és súlyosbítja a gyermekmunkával kapcsolatos problémákat.
Mindezek miatt az ILO úgy döntött, hogy egy gyakorlati útmutató révén határozott álláspontot alakít ki a HIV/AIDS járvánnyal és a munka világával kapcsolatban. Ez az útmutató hasznos eszközként használható majd a járvány terjedésének megakadályozása, a járvány munkavállalókra és családjaikra gyakorolt hatásainak enyhítése és a betegség kezelését segítő szociális védelem megteremtése során. Az útmutató fontos alapelveket fogalmaz meg: a HIV/AIDS járvány munkahelyi kérdésként való meghatározása, a diszkrimináció tilalma a foglalkoztatásban, nemek közötti egyenlőség, szűrés és adatvédelem, társadalmi párbeszéd, megelőzés, kezelés és támogatás. Ezen elvek érvényesítése a járvány kezelésének alapját jelentik a munkahelyeken.