Codul de Practică al OIM privind HIV/SIDA şi lumea muncii

Acest cod este produsul colaborării strânse dintre BIM şi participanţii la dialogul tripartit, precum şi al cooperării cu partenerii săi internaţionali. El oferă orientări practice deosebit de valoroase factorilor de decizie, organizaţiilor angajatorilor şi lucrătorilor, precum şi altor parteneri sociali în formularea şi aplicarea unor politici adecvate pentru locul de muncă, a unor programe de prevenire şi îngrijire, precum şi în elaborarea unor strategii care să se adreseze şi lucrătorilor din sectorul informal.

Epidemia HIV/SIDA reprezintă o ameninţare deosebită pentru lumea muncii: ea afectează segmentul cel mai productiv al forţei de muncă, reduce câştigurile şi măreşte foarte mult cheltuielile întreprinderilor din toate sectoarele de activitate din cauza scăderii productivităţii, a creşterii costului forţei de muncă şi a pierderii de competenţe şi experienţă. Mai mult, HIV/SIDA afectează dreptul fundamental la muncă, mai ales din cauza discriminării şi stigmatizării cărora le sunt supuşi lucrătorii şi persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA sau sunt afectate de aceasta. Epidemia şi consecinţele sale afectează în cea mai mare măsură grupurile vulnerabile, printre care se numără femeile şi copiii, accentuând astfel inegalităţile dintre bărbaţi şi femei şi contribuind la exacerbarea problemei exploatării copilului prin muncă.
Acesta este motivul pentru care BIM a decis să desfăşoare o acţiune de forţă prin elaborarea unui cod de practică privind HIV/SIDA şi lumea muncii. Codul trebuie să devină un instrument care să contribuie la prevenirea răspândirii epidemiei, la reducerea impactului său asupra lucrătorilor şi familiilor acestora, precum şi la asigurarea protecţiei sociale necesare pentru ca aceştia să poată face faţă maladiei. Codul enunţă mai multe principii fundamentale, cum ar fi recunoaşterea HIV/SIDA ca problemă care priveşte locul de muncă, nediscriminarea la angajare şi la locul de muncă, egalitatea între bărbaţi şi femei, necesitatea testării HIV şi a confidenţialităţii, dialogul social, prevenirea, precum şi îngrijirea şi sprijinul, ca bază pentru combaterea epidemiei la locul de muncă.