Think.COOP Размислувај.ЗАДРУЖНО НАСОКИ ЗА ЗАДРУЖНИОТ БИЗНИС МОДЕЛ Прирачник за олеснувачи

Think.COOP е подготвен како евтина алатка за обука, лесна за употреба за оние кои се заинтересирани да основаат или да се зачленат во задруга. Таа се базира на техничка содржина од постоечки материјали во различни алатки за обука за задруги на МОТ, како и Методологија на учење базирана на активности, од програмата на МОТ за развој на претпријатија во заедницата (C-BED), Think.COOP обезбедува едноставни информации за појдовните основи за задругите.