Programareforzado de cooperación técnica para los territorios árabes ocupados