Η Ανθεκτικότητα του Συνεταιριστικού Επιχειρηματικού Μοντέλου σε Περιόδους Κρίσης

Η ελληνική μετάφραση της έκθεσης του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας (ILO) «Η Ανθεκτι- κότητα του Συνεταιριστικού Επιχειρηματικού Μοντέλου σε Περιόδους Κρίσης- Απαντή- σεις για την Παγκόσμια Οικονομική Κρίση», παρουσιάζεται σε μια στιγμή που όλη η Υ-φήλιος συνταράσσεται από μια ακόμη κρίση του επενδυτικού οικονομικού μοντέλου. Μια
κρίση που αρχίσαμε να την βιώνουμε με πολύ μεγαλύτερη ένταση και στην πατρίδα μας αντικρίζοντας τις άμεσες κοινωνικές συνέπειές της.