Promoting jobs, protecting people
NATLEX
Database of national labour, social security and related human rights legislation

New Zealand > Other international agreements

Show abstract/citation:

Filtered by:
Country: New Zealand - Subject: Other international agreements

 1. New Zealand - Other international agreements - International agreement

  Agreement between the Government of the Republic of Poland and the Government of New Zealand on a Working Holiday Scheme, done in Warsaw on the 9th of May 2008 (Text No. 449). (Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Nowej Zelandii w sprawie Programu Zwiedzaj i Pracuj (Working Holiday Scheme), podpisana w Warszawie dnia 9 maja 2008 r.) - Legislation on-line in Polish

  Adoption: 2010-04-28 | Date of entry into force: 2010-02-15 | INT-2010-IA-86323

  I. Obligations of the Government of New Zealand
  II. Obligations of the Government of the Republic of Poland
  III. General Clauses


© Copyright and permissions 1996-2014 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer